Provincie Groningen geeft Ommelander Ziekenhuis meer tijd voor financieel herstel: 'Dit is een belangrijke mijlpaal'

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen krijgt vijf jaar extra tijd voor de aflossing van zijn lening van 10 miljoen euro bij de provincie Groningen. Bovendien gaan de rentepercentages fors omlaag.

Om er financieel weer bovenop te komen, krijgt het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) in Scheemda meer tijd voor de aflossing van zijn lening bij de provincie Groningen.

Om er financieel weer bovenop te komen, krijgt het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) in Scheemda meer tijd voor de aflossing van zijn lening bij de provincie Groningen. Foto: OZG

Daarover heeft de OZG-directie overeenstemming gesloten met het provinciebestuur. Met deze nieuwe leningsvoorwaarden zet het Oost-Groningse ziekenhuis een grote stap richting een stabiele financiële toekomst.

OZG luidde vorig jaar noodklok wegens acute geldnood

Het OZG luidde vorig jaar de noodklok omdat het in de knel kwam met de aflossing van in totaal 88 miljoen euro aan leningen voor de bouw van het in 2018 geopende ziekenhuis in Scheemda. De geldnood was zo acuut dat de geplande aflossing en rentebetaling in 2020 moest worden opgeschort.

Sindsdien onderhandelt de OZG-top met de provincie en andere financiers over een nieuw pakket leningsvoorwaarden. Het akkoord met het provinciebestuur is het eerste concrete resultaat. De looptijd van de lening die in 2016 is afgesloten, wordt verlengd van tien naar vijftien jaar, tegen een gunstiger rente. Aflossing en rentebetaling schuiven door tot na 2027.

OZG is ‘zeer content’: ‘Provincie toont opnieuw haar betrokkenheid’

,,Dit is een belangrijke mijlpaal’’, reageert bestuursvoorzitter Hennie Sanders. Hoeveel geld de nieuwe afspraken haar organisatie precies besparen, wil zij niet zeggen. ,,Maar hiermee laat de provincie opnieuw haar grote betrokkenheid bij het Ommelander Ziekenhuis zien. Daar zijn wij zeer content mee.’’

Het Universitair Medisch Centrum Groningen is volgens de provincie nauw betrokken bij de nieuwe afspraken en levert ook zelf een belangrijke bijdrage op de weg naar herstel. Alle basiszorg die voorheen in de stad Groningen werd gegeven aan patiënten uit het OZG-gebied, is nu geconcentreerd in Scheemda.

Onderhandelingen met andere geldschieters lopen nog

Met de overige financiers van het nieuwe hospitaal, van ABN Amro en Siemens tot de verzekeraars Menzis, VGZ en Zilveren Kruis, wordt nog onderhandeld over nieuwe leningsvoorwaarden. Sanders wil nog niets zeggen over de stand van zaken. Zij verwacht niet eerder dan komend najaar resultaat.

De nieuwe afspraken met de provincie geven het OZG volgens Sanders extra ademruimte in een cruciale fase in zijn nog jonge bestaan. Sinds de fusie van het Lucasziekenhuis in Winschoten en het Delfzicht in Delfzijl is hard gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe ziekenhuisorganisatie, maar dat levert pas op termijn financiële vruchten op.

‘Weg naar financieel herstel is niet ‘1 nacht ijs’-verhaal’

,,Dit is niet een ‘1 nacht ijs’-verhaal’’, verklaart de bestuursvoorzitter het belang van de herziene leenafspraken. ,,Het kost tijd om een stabiele nieuwe organisatie neer te zetten. Als dat met stoom en kokend water moet, en dan ook nog middenin een coronapandemie, dan is dat niet te doen.’’

Behalve op gunstiger financieringsafspraken zet het OZG ook zwaar in op kostenbesparingen en efficiencyverbetering in zijn reddingsplan ‘Ommelander op koers’. Dat moet het ziekenhuis er uiterlijk in 2023 weer bovenop helpen. In een jaar tijd is 5,5 miljoen bezuinigd, ook op de personeelskosten.

Mes gaat ook in personeelskosten, maar zonder ontslagen

Sanders wil niet zeggen hoe diep er in de duizend arbeidsplaatsen (in totaal 1400 medewerkers) is of nog wordt gesneden. Maar zij benadrukt dat het banenverlies volledig wordt opgevangen via natuurlijk verloop. Gedwongen ontslagen zijn volgens de bestuursvoorzitter niet aan de orde.

Het OZG is voorzichtig met personele bezuinigingen gezien de forse inhaalslag die na de zomer moet worden gemaakt met zorg die vanwege corona is uitgesteld. Financiële winst wordt daarom vooral gezocht in een efficiëntere benutting van de bestaande ziekenhuiscapaciteit.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu