Provincie geeft kleine bedrijven steun in de rug

Provincie geeft kleine bedrijven steun in de rug

De provincie Groningen wil kleine innovatieve en duurzame bedrijven steunen. Ook komt extra aandacht voor snel internet. Doel is de economie te versterken en meer mensen aan het werk te helpen.

De provincie Groningen wil kleine innovatieve en duurzame bedrijven steunen. Ook komt extra aandacht voor snel internet. Doel is de economie te versterken en meer mensen aan het werk te helpen.

Om aan de slag te kunnen heeft Gedeputeerde Staten dinsdag het programma Groningen@Work vastgesteld. Dat plan is tot stand gekomen in samenspraak met bedrijven en onderwijsinstellingen in de provincie.

Over de manier waarop bedrijven kunnen worden geholpen, wordt verder overlegd. De provincie steunt vooral bedrijven die willen groeien, vernieuwen en verduurzamen. Snel internet wordt gezien als belangrijke voorwaarde voor bedrijven om zich in de regio te vestigen. Bovendien biedt het kansen voor starters en zzp'ers.

Bij de uitvoering van Groningen@Work is ook scholing benoemd. De provincie wil samen met andere partijen een systeem opzetten waarbij jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiding krijgen van een oudere werknemer. Ook wordt gekeken naar de Duitse arbeidsmarkt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu