Provincie: ingrijpen in woningmarkt noodzakelijk

De provincie Groningen steekt 2 miljoen euro in een fonds voor de particuliere woningmarkt in de krimpgebieden in De Marne, Eemsdelta en Oost-Groningen.

Het provinciebestuur vindt het noodzakelijk om in te grijpen. Niets doen betekent over 14 jaar een verliespost van ruim een miljard euro. De woningvoorraad vernieuwen en inzetten op beperking van de leegstand kost, zo is onderzocht, 737 miljoen euro.

Nieuws

menu