Provincie: ingrijpen in woningmarkt noodzakelijk

De provincie Groningen steekt 2 miljoen euro in een fonds voor de particuliere woningmarkt in de krimpgebieden in De Marne, Eemsdelta en Oost-Groningen.

Het provinciebestuur vindt het noodzakelijk om in te grijpen. Niets doen betekent over 14 jaar een verliespost van ruim een miljard euro. De woningvoorraad vernieuwen en inzetten op beperking van de leegstand kost, zo is onderzocht, 737 miljoen euro.

Het geld dat de provincie beschikbaar stelt moet de basis vormen voor een zogeheten transitiefonds. Hiermee moet een ingreep in de woningmarkt mogelijk gemaakt worden. De provincie hoopt dat marktpartijen als banken en vastgoedondernemingen meedoen in het fonds.

Tot 2040 komen naar schatting 14.000 van de 60.000 koopwoningen in de drie krimpgebieden leeg te staan. De provincie heeft eerder al woningen verbeterd en verduurzaamd. Ook zijn huizen gesloopt. De provincie meent dat het tijd is om geld opzij te zetten om volgende stappen te zetten in de woningmarkt van de krimpgebieden.

Nieuws

Meest gelezen

menu