Provincie Groningen put hoop uit de stikstofmiljarden van het kabinet voor landbouw, industrie en natuurherstel

Het beschermde Lieftinghsbroek is het oudste bos van Westerwolde. Foto: Harry Tielman

De provincie ziet volop mogelijkheden om de agrarische sector en de industrie in Groningen waarvan een deel op slot zit, uit de stikstofcrisis te halen.

Gedeputeerde Staten zijn enthousiast over de plannen van het kabinet om de komende tien jaar vijf miljard euro uit te trekken voor de stikstofproblematiek. Het gaat om maatregelen voor natuurherstel (drie miljard) en het terugdringen van de stikstofuitstoot door industrie en landbouw (twee miljard).

,,We kunnen in Groningen weer vooruit kijken’’, zegt gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie). ,,Denk aan het verlenen van vergunningen aan bedrijven die nu op slot zitten. Er zijn mogelijkheden om landbouwbedrijven op te kopen, maar waar we vooral aan denken is het omvormen van agrarische ondernemingen in bedrijven die minder belastend zijn voor natuur- en milieu.’’

‘Kans voor de landbouw’

Staghouwer noemt dit een kans voor de landbouw. ,,Als de agrarische sector deze miljardenbrief van het kabinet aan de Tweede Kamer als een bedreiging ziet en zich uitgehold voelt, is dat niet terecht. Dan kom je niet verder.’’

Volgens het provinciebestuur melden zich wekelijks landbouwers die hun bedrijf willen aanpassen of zich willen laten uitkopen door de overheid. ,,Ze willen bewegen en dat is waar we ons aan moeten vasthouden. Er is nu geld voor verandering.’’

Concrete bedragen voor maatregelen in de provincie Groningen kan Staghouwer niet noemen. ,,We moeten onze spade nog iets dieper steken. In juni komen we met duurzame energiemaatregelen voor bedrijven.’’ Aan een verdeling van geld tussen de industrie en de landbouw waagt de gedeputeerde zich niet. Hij volstaat met de toevoeging dat de brief van het kabinet hem verder positief stemt. ,,We kunnen boerenbedrijven en industrie als de vergunningverlening weer op peil is, en er weer geïnvesteerd kan worden, meer rechtszekerheid geven.’’

Landbouw Collectief ziet zorgen bevestigd

Afgelopen week merkte LTO Noord op dat het stikstofbeleid van het kabinet veel regels bevat die van bovenaf worden opgelegd. De belangenbehartiger van de agrarische sector ziet vooralsnog niets in een grootschalige sanering van boerenbedrijven door uitkoop.

Met de stikstofplannen die het kabinet heeft gepresenteerd, ziet het Landbouw Collectief zijn zorgen bevestigd. Volgens de samenwerkende boerenorganisaties, zijn de maatregelen ontzettend duur, hebben ze leegverkoop van het platteland tot gevolg en kunnen ze ook niet rekenen op draagvlak van de sectoren.
 

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu