Provincie trekt subsidie bedrijf in

Het Provinciehuis van Groningen. FOTO ARCHIEF DVHN

De provincie weigert bij nader inzien een subsidie van 1,7 miljoen euro te verstrekken aan de opvolger van de failliete afvalsmelterij Ensartech bij Delfzijl.

Niet voor elkaar

Nieuws

menu