Provincie trekt subsidie bedrijf in

Het Provinciehuis van Groningen. FOTO ARCHIEF DVHN

De provincie weigert bij nader inzien een subsidie van 1,7 miljoen euro te verstrekken aan de opvolger van de failliete afvalsmelterij Ensartech bij Delfzijl.

Niet voor elkaar

Volgens het college van Gedeputeerde Staten heeft het bedrijf, dat aanvankelijk luisterde naar de naam D’Ensarech en van start wil als Siwtec, de zaken niet tijdig voor elkaar. De termijn voor het tonen van de vereiste vergunningen en financieringsovereenkomsten zijn verstreken. Ook de overname van het pand is nog steeds niet geregeld.

Vorig jaar mei maakte gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) bekend dat de nieuwe fabriek, waar chemisch afval en afgedankte elektronica worden verwerkt, de subsidie onder voorwaarden zou ontvangen. De gedeputeerde liet weten dat het om een totale investering ging van 7 miljoen euro die 26 fulltime arbeidsplaatsen kon opleveren.

Investeringssteun

Voor het bedrijf zijn de nieuwe vennootschappen Siwtec Holding BV en Siwtec NL-1 BV opgericht. De trekkers en investeerders zijn Ooms & Kreeft Venture Management en Capital BV. Zij deden een beroep op de pot Regionale Inversteringssteun Groningen

Eigenaren Martin Ooms en Robert Kreeft, zo blijkt uit het faillissementsverslag van de curator, waren de enige aandeelhouders en bestuurders van Ensartech. Dat bedrijf ging anderhalf jaar geleden op de fles.

Dat gebeurde toen de installatie technische gebreken vertoonde waardoor die niet kon draaien. Er werd geen omzet gedraaid, waardoor de onderneming niet aan zijn financiële verplichtingen kon voldoen. Het ministerie van Economische Zaken had vertrouwen in het project en Ensartech 1,1 miljoen euro innovatiesubsidie verstrekt. ABN Amro bleef zitten met een vordering van 9 miljoen euro, aldus het faillissementsverslag.

Ingetrokken

Deze week heeft Siwtec te horen gekregen dat de subsidiebeschikking om een succesvolle herstart te kunnen maken, is ingetrokken en dat het bedrijf naast de miljoenensteun grijpt. De initiatiefnemers kunnen hiertegen nog wel bezwaar aantekenen.

Uit de stukken blijkt dat Siwtec 6 oktober vorig jaar een subsidiebeschikking kreeg, maar dat de provincie daarbij wel een slag om de arm hield. Binnen drie maanden moest aan de hand van documenten worden aangetoond dat in betrekkelijk korte tijd een bedrijf kon worden opgezet waar de regio economisch sterker van wordt.

Brouns: ,,We hadden graag onze medewerking verleend. Het is teleurstellend en bijzonder jammer om te zien dat deze ondernemer er niet in is geslaagd zijn project financieel rond te krijgen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu