Provincie wil Groningers horen om beleid over ondergrond aan te passen

De Groninger Bodem Beweging tijdens een demonstratie tegen het gasbesluit. Foto: Archief Kees van de Veen

Groningers kunnen van 26 februari tot 20 maart via een enquête hun mening geven over het toekomstige gebruik van de ondergrond in de provincie. De uitkomsten van deze enquête worden meegenomen in de Nota Ondergrond.

De huidige visie op de ondergrond is in 2015 door Provinciale Staten opgesteld. Ondertussen is er veel veranderd in Groningen. 'Er is meer kennis over het bodemgebruik en een andere houding tegenover de risico's', stelt de provincie.

Daarom wil de provincie de huidige visie op de ondergrond aanpassen. Voor een breed beeld over dit onderwerp vindt de provincie het belangrijk dat ook de inwoners mee kunnen denken.

Veiligheid centraal

In de provincie Groningen gebeurt van alles in de ondergrond, bijvoorbeeld: gas- en zoutwinning, het produceren van duurzame energie en het opslaan van energie in lege gasvelden.

Het doel van de nota is volgens de provincie 'een heldere afweging te kunnen maken bij het beoordelen van activiteiten in de diepe ondergrond'. Het bewaken van de veiligheid staat volgens de provincie centraal.

Hier kun je de enquête invullen.

Nieuws

Meest gelezen

menu