Provincie Groningen wil onderbetaling tegengaan in culturele sector. 'Vooral zzp'ers werkzaam in beeldende kunst, filmwereld en festivals hebben te lijden'

Onderbetaling van mensen die hun brood proberen te verdienen in de kunst, cultuur en creatieve industrie komt veel te vaak voor. De provincie wil een ‘eerlijke honorering’ afdwingen bij het verlenen van subsidies aan 55 instellingen in Groningen.

Grasnapolsky is niet tegen een 'Fair Practice Code', maar waarschuwt voor de gevolgen. ,,Als wij ons team meer moeten gaan betalen, heeft dat verregaande consequenties voor bijvoorbeeld de programmering.’’ Dan kunnen er bijvoorbeeld minder artiesten komen.

Grasnapolsky is niet tegen een 'Fair Practice Code', maar waarschuwt voor de gevolgen. ,,Als wij ons team meer moeten gaan betalen, heeft dat verregaande consequenties voor bijvoorbeeld de programmering.’’ Dan kunnen er bijvoorbeeld minder artiesten komen. Foto: Geert Job Sevink

Volgens de Groningse gedeputeerde Mirjam Wulfse (VVD) blijkt uit landelijk onderzoek dat het personeel vaak de financiële sluitpost is bij culturele projecten. ,,Dan worden de kosten op een rij gezet en gekeken wat er overblijft voor de mensen die het werk moeten doen. De praktijk is dat zij vaak voor een appel en een ei aan het werk zijn. Vooral zzp’ers hebben daarvan te lijden.’’