Provincie wil grond onteigenen in Haren

De provincie wil 2,8 hectare onteigenen van vier grondeigenaren bij de Meerweg in Haren. De grond is nodig voor de aanleg van een nieuwe natuurverbinding.

De geplande watergang komt tussen het Paterswoldsemeer en de Drentsche Aa, ten zuiden van de Meerweg. De plannen maken deel uit van het Natuurnetwerk Nederland, de voormalige Ecologische Hoofdstructuur.

Schoon

De brede sloot moet er straks voor zorgen dat schoon beekwater in het Paterswoldsemeer terechtkomt uit de Drentsche Aa en dat dieren zoals otters en bevers zich makkelijker kunnen verplaatsen tussen de genoemde natuurgebieden. Voor het verkeer op de Meerweg komt er een brug.

De plannenmakers willen dat er uiteindelijk een verbinding komt die loopt van het Hunzedal via het Zuidlaardermeer naar de Drentsche Aa en De Onlanden tussen Eelde en Peize naar het Leekstermeer. Aan de plannen is jaren gewerkt. Vijf jaar geleden werden de eerste gronden bij de Meerweg verworven. Aanvankelijk kon de provincie met acht grondeigenaren geen overeenstemming bereiken. Inmiddels is dat met de helft alsnog gelukt.

Laatste lapjes

Hoewel de provincie begint met de voorbereiding van de onteigening van de laatste lapjes grond, hopen Gedeputeerde Staten dat de resterende grondeigenaren hun bezit alsnog aan de provincie willen verkopen. ,,Ervaring leert dat de inzet van het onteigeningsinstrument zwaar klinkt, maar dat met ongeveer de helft van de partijen nog overeenstemming wordt bereikt’’, schrijft de provincie.

Alvorens de 2,8 hectare kan worden overgenomen, moet er eerst een koninklijk besluit zijn. Daarna kan de provincie de gerechtelijke pro-cedure voor de onteigening beginnen.

Nieuws

Meest gelezen

menu