PvdA verwijt Veenkoloniën gebrek daadkracht in kwestie windpark

De landelijke PvdA verwijt de Veenkoloniën gebrek aan daadkracht bij het aandragen van een goed alternatief voor Windpark Drentse Monden en Oostermoer.

PvdA-Kamerlid Albert de Vries

PvdA-Kamerlid Albert de Vries

Kamerlid Albert de Vries, woordvoerder namens de Tweede Kamerfractie op het gevoelige dossier, reageert teleurgesteld op het besluit van minister Henk Kamp van Economische Zaken om de in december aangenomen bezinningsmotie niet uit te voeren. Maar hij wijst ook naar de lokale en provinciale politiek en naar initiatiefnemers voor alternatieve plannen. Regeringspartij PvdA en de SP kregen brede steun voor hun opdracht aan Kamp om het geplande windpark nog eens te bestuderen en alternatieven te onderzoeken. Maar Kamp vindt de motie onuitvoerbaar, liet hij de Kamer donderdag weten.

Meneer De Vries, deze reactie van minister Kamp lag toch in de lijn der verwachting?

,,Nou, dat is nog maar de vraag. Een grote meerderheid in de Tweede Kamer heeft zijn oordeel gegeven over de motie en heeft de minister de opdracht gegeven om een bezinningsperiode in te lassen.’’

Ja. En uw partij zag in december mogelijkheden om deze motie echt uitgevoerd te krijgen. Maar daar is dus niets van terecht gekomen.

,,Het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Want we zijn het niet eens met de minister.’’

Dan gaat u het er nog een keer met hem over hebben en dan krijgt u dezelfde antwoorden. Uw partij zag mogelijkheden met deze motie. Waar zijn die dan?

,,Nou, ik vind wel dat het in de regio heel erg stil blijft. Ik had allang een uitgewerkt plan verwacht.’’

Volgt u de regionale media in het Noorden?

,,Niet alles, maar wat van belang is, krijg ik wel mee.’’

Maar dan kent u toch het verhaal van het zonnepark?

,,Ja, ik heb het verhaal van het zonnepark wel gelezen en dat lijkt heel erg mooi, maar dat was nog niet kant en klaar. En dat was het een tijd geleden ook nog niet. Maar ik zou ook verwachten dat de drie meest betrokken gemeenten en bijvoorbeeld de provincie samen inmiddels wel een brief en een plan op papier hadden gezet en naar de minister hadden gestuurd. Deze motie is voor het reces aangenomen en ik zou verwachten dat de bestuurders in de regio er in elk geval bovenop zouden zitten. Een definitief alternatief is er nog niet gekomen, maar ik hoop dat dat alsnog komt.’’

De drie gemeenten hebben de minister een brief gestuurd…

,,Hebben de gemeenten al wel een brief gestuurd? Is dat dan een oudere brief?’’

Verstuurd na de motie...

,,Na de motie verstuurd? O, dat wist ik niet. Nou, dat is mooi.’’

En wat betreft de provincie… De gedeputeerde vindt het verwerpelijk dat de Kamer de regio hoop heeft gegeven, terwijl er geen perspectief is dat de situatie verandert.

,,Als de gedeputeerde er zo over denkt laat ie een kans liggen en begrijpt ie niet goed wat voor kans deze motie biedt. Hij doet de inwoners tekort.’’

Dan is deze motie uiteindelijk toch makkelijk scoren geweest in verkiezingstijd?

,,Nee, daar heeft het niets mee te maken. Natuurlijk is de mening van inwoners in verkiezingstijd nog net iets belangrijker dan anders, maar dat speelt in deze kwestie niet eens een rol. Wij hebben ons altijd ingezet voor een resultaat dat door de inwoners in het gebied wordt gedragen. En we hebben gezegd, het is nu één voor twaalf.’’

Is het niet één over twaalf?

,,Ja, dat zegt de minister. Daar persisteert hij in. Wij interpreteren dat anders. Het is niet makkelijk met deze minister te debatteren, maar wij zien onrust in het gebied. En daar hebben we met deze motie op gereageerd.’’

Maar dan bent u toch te laat?

,,Ja, u stelt nu een half uur telkens dezelfde vraag, maar ik blijf hetzelfde zeggen. Wij zijn het niet eens met de beantwoording van deze brief. En daar gaan we de minister op bevragen.’’

Gaat dat nog lukken voor de verkiezingen?

,,Dat lijkt me wel wenselijk. Een algemeen overleg is altijd te plannen. En na een technisch overleg kunnen wel een kort debatje voeren. Dat doen we vaker.’’

De SP vraagt een spoeddebat aan…

,,Ja, ik vind een spoeddebat niet meteen heel effectief. Het zou ook in een schriftelijke ronde kunnen.’’

Maar waar is dan de opening die uw partij zag toen deze motie werd ingediend?

,,Dat zegt u steeds. We hebben een brede Kamermeerderheid achter deze motie gekregen. En ik vind dat de regio de kans moet benutten om met een realistisch alternatief voorstel te komen en dat de minister dat dan moet onderzoeken. Dat heeft de Kamer met deze motie uitgesproken. En daar staan we nog steeds achter.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu