PvdA wil meer politie in Ter Apel

Politie. Foto archief DvhN

In Ter Apel moeten meer politieagenten worden ingezet. Dat is nodig vanwege het groot aantal winkeldiefstallen in het dorpscentrum en incidenten in het asielcomplex.

In Ter Apel moeten meer politieagenten worden ingezet. Dat is nodig vanwege het groot aantal winkeldiefstallen in het dorpscentrum en incidenten in het asielcomplex.

Dit stellen de coalitiepartijen Gemeentebelangen en PvdA in de gemeenteraad van Vlagtwedde. Ze reageren zo op de brief die deze week door burgemeester Leontien Kompier naar de gemeenteraad is gestuurd.

Daarin staat dat in 2015 het aantal aangiften van winkeldiefstallen in het dorpscentrum is verviervoudigd ten opzichte van het jaar daarvoor: van 60 naar 238. Er staat ook in dat vanuit het asielcentrum aan de rand van het dorp vorig jaar 403 meldingen bij de politie binnenkwamen over de meest uiteenlopende incidenten.

Geschrokken
PvdA-fractievoorzitter Richart Joling zegt geschrokken te zijn van deze cijfers. ,,Het aantal aangiften van diefstallen ligt veel hoger dan het landelijk gemiddelde in een winkelcentrum. We hebben in Ter Apel dan wel het grootste asielcentrum van het land, maar het aantal incidenten ligt wel erg hoog. Dat moet omlaag, net als het aantal diefstallen.''

Joling en zijn fractiegenoten vinden dat dit moet gebeuren door de inzet van meer agenten. ,,Wij vinden dat de rijksoverheid hierin de verantwoordelijkheid draagt. Die moet ervoor zorgen dat hier meer blauw op straat komt. Er is hier één wijkagent bijgekomen. Dat is te weinig.''

Maatregelen
De gemeente nam de afgelopen maanden wel maatregelen om het aantal diefstallen te verlagen. Zo werden krachten ingehuurd om in de supermarkten toezicht te houden. Daarbij is het Burger Preventie Team, bestaande uit vrijwillige dorpsbewoners, actief. In de brief staat dat mede daardoor sprake is van een dalende trend in het aantal aangiftes.

,,We hebben heel veel waardering voor de inzet van deze groepen, en zeker voor het Burger Preventie Team'', zegt Joling. ,,Dat kan een belangrijke bijdrage aan de rust in het dorp blijven leveren. Maar hier zijn toch vooral ook professionele krachten gevraagd. Politiemensen dus.''

Dat vindt ook fractievoorzitter Gerard Heyne van Gemeentebelangen, de grootste partij in de raad. Hij wil ook meer agenten, maar bovendien dat het politiebureau in het dorp zeven dagen per week 24 uur open is.

,,Dat is nu niet zo'', zegt Heyne. ,,We zijn intertijd akkoord gegaan met een convenant over dit asielcentrum. Daarin staan afspraken over de veiligheid. Die moet gewaarborgd zijn en als dat niet gebeurt, moeten we ons standpunt over het convenant herzien.''

Gemeentebelangen komt tijdens de raadsvergadering van deze maand met een motie waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen te regelen dat er meer agenten komen en het politiebureau steeds open is.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu