PvdD: Brandgevaar veestallen indammen

PvdD: Brandgevaar veestallen indammen

Veestallen in de provincie moeten beter beveiligd worden tegen brand. Dat bepleit de Partij voor de Dieren (PvdD) in de Groninger Staten.

Veestallen in de provincie moeten beter beveiligd worden tegen brand. Dat bepleit de Partij voor de Dieren (PvdD) in de Groninger Staten.

In een veeschuur in Sebaldeburen heeft donderdagnacht een felle brand gewoed. Daarbij kwamen 280 kalfjes om. Volgens de partij is de brand mogelijk het gevolg van schaalvergroting in de veehouderij. De Statenfractie van de PvdD wil dat het college van Gedeputeerde Staten gaat onderzoeken of de brandveiligheid van veestallen verbeterd kan worden. De partij refereert aan een overheidsrapport uit 2013 waarin de aanbeveling aan provincies wordt gedaan om maatregelen te nemen op dit gebied

Volgens Ankie Voerman van de Partij voor de Dieren, schiet de bestaande regelgeving tekort. “Zelfs nieuwe stallen zijn niet verplicht om te voorzien in branddetectie of afvoer van rook en warmte.“

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu