PvdD: Verklein veestapel

PvdD: Verklein veestapel

Als het aan de Partij voor de Dieren (PvdD) ligt, wordt de veestapel in de provincie Groningen sterk verkleind.

Als het aan de Partij voor de Dieren (PvdD) ligt, wordt de veestapel in de provincie Groningen sterk verkleind.

Ankie Voerman (foto) van die partij heeft over de omvang van de veestapel en de schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Dat college heeft eerder gesteld dat de uitstoot van CO2 in Groningen bovengemiddeld hoog is.

,,Bent u het met mij – en de Verenigde Naties - eens dat veeteelt de grootste uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt en dat een inkrimping van de veestapel wenselijk is, alleen al uit het oogpunt van de reductie van broeikasgassen?” Voerman voelt zich in haar opvatting gesterkt door de afspraken omtrent het klimaatakkoord van Parijs.

Voerman is verder benieuwd welke stappen de provincie gaat zetten om boeren hun veehouderijen anders te laten bestieren zodat minder bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt worden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu