RUG en Hanze stoppen financiering Vindicat: te veel alcoholgebruik, te weinig transparantie, onveilige cultuur

Het pand van Vindicat aan de Grote Markt in Groningen. Foto: DvhN

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool stoppen de financiering aan studentenvereniging Vindicat. De vereniging wordt ook niet meer uitgenodigd bij officiële gelegenheden van de RUG en de Hanze. De gewenste cultuuromslag ontbreekt, alcohol speelt een te grote rol, er is een gebrek aan transparantie en Vindicat-leden ervaren de cultuur binnen de vereniging als onveilig.

De Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen (RUG) besloten in september vorig jaar de bestuursbeurs (zo'n 33.000 euro) van Vindicat voor dit schooljaar op te schorten. Ze wilden eerst een onderzoek naar de cultuur binnen de vereniging.

De onderzoekscommissie die werd ingesteld zegt niet de bereidwilligheid te zien bij de vereniging voor een cultuurverandering. Daarvoor heeft de commissie een paar belangrijke punten:

  • Het urgentiegevoel om het overmatig alcoholgebruik aan te pakken lijkt te ontbreken, daarnaast is er nog in onvoldoende mate sprake van een alcoholvrije/nuchtere leiding tijdens de introductie.
  • Interne enquêtes tonen aan dat een aanzienlijk deel van de leden van Vindicat de cultuur als onveilig ervaart; daarnaast speelt alcoholgebruik een te grote rol binnen de vereniging.
  • Bij incidenten worden nog steeds de regels van het interne rechtssysteem aangehouden, terwijl iets anders was afgesproken voor de accreditatie. Er is nog onvoldoende transparantie nadat zich een incident heeft voorgedaan.

'Twee nieuwe incidenten niet direct gemeld'

Martin Sitalsing van de commissie zegt dat er begin dit studiejaar een incident is geweest waarbij een vrouw ernstig mishandeld werd. Daarbij is geen openheid van zaken gegeven. ,,Dat had wel gemoeten.'' De vrouw deed geen aangifte van de mishandeling.

Ook is er volgens Sitalsing een incident geweest bij de introductieperiode van vorig jaar, waarbij een jongeman mishandeld werd. Ook dat incident werd volgens hem niet tijdig gemeld.

'Veranderingsbereidheid ontbreekt'

Rector Magnificus Elmer Sterken van de RUG zegt dat er te weinig veranderingsbereidheid is binnen Vindicat: ,,Die moet er echt komen willen we een gezonde en veilige studentengemeenschap in Groningen bewerkstelligen.''

Wel stappen gezet

Volgens de commissie zijn er wel stappen gezet door Vindicat. Zo is bijvoorbeeld gestart met een jaarlijkse ledenenquête en worden tijdens de introductietijd bijeenkomsten gehouden.

De Colleges van Bestuur van de onderwijsinstellingen zeggen dat de relatie met Vindicat niet wordt verbroken. Als de cultuuromslag voor het studiejaar 2019-2020 wel is geweest, kan de vereniging worden voorgedragen voor heraccreditatie.

Beurs stopgezet na reeks incidenten

Een reeks incidenten binnen de vereniging (zie tijdlijn onderaan dit artikel) vormde de aanleiding voor het stopzetten van de beurs. Zo ging een lid van Vindicat op het hoofd staan van een aspirant-lid tijdens de ontgroening, waardoor de jongen in het ziekenhuis belandde. Het Vindicat-lid is veroordeeld door de rechter en bij Vindicat is hij nooit meer welkom.

Vorig jaar misdroeg een deel van de studentenvereniging zich ernstig in een Gronings sushirestaurant.

Cultuuromslag

Een speciaal ingestelde accreditatiecommissie heeft onderzocht of de cultuur binnen de vereniging voldoende is veranderd.

Afgelopen zomer zou de uitslag al komen, maar toen zei de commissie meer tijd nodig te hebben om te beoordelen of er sprake is van een cultuuromslag. Door het over de zomer te tillen, kon ook het nieuwe bestuur van Vindicat betrokken worden.

Geld ter compensatie studievertraging

De bestuursbeurs van 33.000 euro is bedoeld om bestuursleden financieel te ondersteunen. Zij lopen door een bestuursjaar vaak studievertraging op en worden met de beurs als het ware gecompenseerd.

Nieuws

Meest gelezen

menu