RUG-hoogleraar Kinderombudsman

Margrite Kalverboer. FOTO ANP ANP

Margrite Kalverboer is de voornaamste kandidaat om Marc Dullaert op te volgen als Kinderombudsman. Dat blijkt uit een gelekte voorkeurslijst.

Op die lijst staat Kalverboer, die als bijzonder hoogleraar Kind, Orthopedagogiek en Vreemdelingrecht is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, bovenaan. De lijst is samengesteld door de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bevestiging

Op de persoonlijke pagina van Kalverboer op de site van de RUG wordt bevestigd dat ze is voorgedragen voor de functie. Telefonisch beaamt ze dat ze op nummer 1 staat. ,,Dat is voor mij geen verrassing, want ik heb de sollicitatieprocedure gevolgd.’’ Verder wil ze er niks over kwijt. ,,Ik moet natuurlijk nog wel worden benoemd.’’

Het is opvallend dat de tweede op de lijst eveneens is verbonden aan de RUG. Carla van Os is een promovenda van Kalverboer.

Lot van asielkinderen

Kalverboer (Groningen, 1960) studeerde rechten en orthopedagogiek aan de RUG. Ook studeerde ze in haar geboorteplaats af aan de Academie Minerva. In 1996 promoveerde ze op een onderzoek naar de wijze van rapporteren over opvoedings- en verzorgingsproblematiek bij de Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord. Vervolgens was ze van 1996 tot en met 2002 als gedragswetenschapper en hoofd Zorg werkzaam in de justitiële jeugdinrichting Het Poortje in Groningen.

Een belangrijk deel van haar wetenschappelijk onderzoek spitst zich toe op het lot van asielkinderen. In haar oratie stelde ze dat er in haar vakgebied vrijwel geen onderzoek wordt gedaan naar kinderen die te maken krijgen met vreemdelingenbeleid. Aangezien gevluchte kinderen een slechte toegang hebben tot de jeugdzorg, ontsnappen ze aan de aandacht van de orthopedagogiek. Verder worden in de toelatingsprocedures vooral het vluchtmotief en de situatie van de ouders beoordeeld.

Ook trad ze naar voren in de discussie rond het uitzetten van de jeugdige asielzoeker Mauro. Ze vond dat er in zijn geval onvoldoende is gekeken naar de rechten van het kind.

Kalverboer waarschuwt ervoor dat de situatie van asielkinderen in Nederland verslechtert. ‘Asielzoekerskinderen die lang in onzekerheid verkeren ontwikkelen extra problemen’, schrijft ze op de site van de RUG.

Termijn

De termijn van de vorige Kinderombudsman Marc Dullaert loopt vrijdag af. Nationaal Ombudsman Reinier van Zutphen besloot hem niet voor te dragen voor herbenoeming, wat voor veel ophef zorgde. Na het bekend worden van zijn gedwongen vertrek tekenden meer dan 40.000 mensen de petitie ‘Dullaert moet blijven’, die ruim een maand geleden aan de Tweede Kamer werd aangeboden. Het mocht niet baten.

Naar verwachting wordt komende dinsdag in de Tweede Kamer definitief besloten of Kalverboer Dullaert opvolgt.

Nieuws

Meest gelezen

menu