'RUG moet banden met Shell verbreken': University Rebellion overhandigt eisen aan twaalf universiteiten:

Een groep universitaire ‘rebellen’ overhandigt donderdag aan het RUG-bestuur een manifest waarin ze eist dat de universiteit een einde maakt aan onder meer de samenwerking met Shell.

Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen

Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen Foto: Frits Poelman

Studenten, universiteitsmedewerkers en wetenschappers hebben zich verenigd in de University Rebellion (UR) die donderdag via lokale afdelingen op twaalf universiteiten haar manifest overhandigt. Deze groepering werd enkele maanden geleden opgericht. Ze meldt in de aankondiging: ‘samen eisen zij dat universiteiten handelen volgens hun morele verantwoordelijkheden. UR houdt universiteiten verantwoordelijk door geweldloze directe acties. Deze acties stellen het vervuilende beleid van universiteiten aan de kaak, zoals het samenwerken met de fossiele industrie. UR roept universiteiten op hun positie te gebruiken om druk uit te oefenen op de overheid.’

‘Verbreek banden met Shell’