Raad Midden-Groningen is unaniem: turbines windpark N33 moeten 's nachts worden stilgezet

De gemeente Midden-Groningen moet handhavend optreden tegen de knipperende witte verlichting op de turbines van windpark N33, die bovendien laagfrequent geluid produceren. De voltallige gemeenteraad wil dat de turbines tussen tien uur ‘s avonds en zes uur ‘s ochtends worden stilgezet.

Beeld van Windpark N33.

Beeld van Windpark N33.

Het college van burgemeester en wethouders moet in overleg met de exploitanten RWE en Yard Energy om er voor te zorgen dat de turbines voorlopig worden stilgezet.

Nieuws

menu