Raad Midden-Groningen unaniem achter afwijzen zoutwinning door Nedmag

Nedmag zoutwinlocatie Tripscompagnie. foto archief dvhn

De zoutwinning in Tripscompagnie door Nedmag moet stoppen. Die boodschap laat de gemeenteraad van Midden-Groningen door het college van B en W vastleggen in een zienswijze.

Het college van Midden-Groningen had eerder al laten weten zich tegen verdere zoutwinning te verzetten. Dit vanwege het ontbreken van maatschappelijk draagvlak, de potentiële milieurisico’s en de leefbaarheid in het gebied.

Die zienswijze wordt op aandringen van de gemeenteraad verder aangescherpt. Deze week werd bekend dat buurgemeente Aa en Hunze tegen verdere zoutwinning is. Waterschap Hunze en Aa’s zou daar ‘zeer kritisch’ over zijn. Alleen de gemeente Veendam blijft als vestigingsplaats achter Nedmag staan.

Werkgelegenheid weegt zwaar

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen stellen, dat mocht de zoutwinning wel doorgaan (het ministerie van EZK heeft, evenals de provincie Groningen, al gezegd de werkgelegenheid zwaar te laten meewegen), wel aanvullende voorwaarden.

,,Dan gaat het over schadeafhandeling, één loket, de omgekeerde bewijslast en voldoende geld voor een schade en afbouwfonds’’, aldus wethouder José van Schie.

Beter om nu te stoppen

Van Schie erkent dat werkgelegenheid een gevoelig punt is. ,,Maar zoutwinning is eindig. Er komt een moment dat het zout opraakt en dat de winning stopt. Dan is het beter om nu te stoppen dan op termijn daartoe gedwongen te worden en alsnog een ander perspectief te moeten zoeken.’’

Vanuit de gemeenteraad werd donderdagavond aangedrongen op financiële waarborgen. Zo zou Nedmag een fonds in het leven moeten roepen.

Droge voeten houden

Daaruit moeten de bouw en het onderhoud van kunstwerken betaald gaan worden, nodig om op termijn in het zoutwinningsgebied, waar de bodem daalt, droge voeten te houden.

Het fonds dient ook om gebied na het vertrek van Nedmag netjes achter te laten. De vrees bestaat dat in het geval van een faillissement van de zoutwinner gemeenten opdraaien voor de opruimingskosten.

Geen slag om de arm houden

De Bewonerscommissie Borgercompagnie en stichting Stop Zoutwinning vinden dat de gemeente Midden-Groningen juist geen slag om de arm moet houden.

Door nu al voorwaarden te stellen voor het geval de zoutwinning wel door mag gaan, zou het ministerie een ontsnappingsroute geboden worden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu