Raad Schiermonnikoog: alles doen om boringen te voorkomen

Alles moet in het werk gesteld worden om verdere proefboringen en mogelijke gaswinning ten noorden van Schiermonnikoog te voorkomen.

Deze oproep deden de vier eilander raadsfracties dinsdagavond in een motie vreemd aan de orde van de dag.