Raad Westerwolde: Plan veiligelanders overviel ons

De bestuurders van de gemeente Westerwolde voelen zich overvallen door het Haags besluit over de speciale opvang voor veiligelander. Foto: Huisman Media

Het rijksbesluit om veiligelanders in Ter Apel gescheiden op te vangen, heeft de gemeenteraad van Westerwolde volledig overvallen.

Dat bleek woensdagavond, tijdens een vergadering van die raad.

De meeste partijen maakten daarin duidelijk dat ze totaal niet op de hoogte waren van het in Den Haag genomen besluit en toonden zich daar verontwaardigd over. ,,Hoe kon het zo mis gaan in de communicatie?’’, vroeg CDA’ er Herma Hemmen. De raadsleden zeiden ook veel vragen te hebben over het besluit en zorgen over de gevolgen. ,,Wat betekent dit voor de overlast in Ter Apel’’, zei VVD’er Klaas Buigel.

Het besluit werd begin deze week bekend gemaakt door het ministerie van justitie en veiligheid. Het houdt in dat veiligelanders in een apart deel van het asielcentrum in Ter Apel sober worden geherbergd en dat hun asielprocedure versneld wordt afgewerkt zodat ze snel weer het land uit moeten. Door deze aanpak moeten Veiligelanders worden ontmoedigd naar Ter Apel te komen en moet de overlast die een aantal van hen veroorzaakt, verminderen.

Onaangenaam verrast

Burgemeester Jaap Velema zei tijdens de raadsvergadering deze aanpak op zich te verwelkomen maar ook de gevoelens en zorgen van de raadsleden volledig te delen. Ook hij is onaangenaam verrast door het nu al naar buiten brengen van het besluit door ‘Den Haag’. Hij wist dat er aan gewerkt werd maar niet dat er nu al een besluit aankwam. Hij zei dat ook bij het college van burgemeester en wethouders nog vragen en zorgen leven.

Zo willen B en W dat het aantal veiligelanders dat momenteel in het asielcentrum in Ter Apel verblijft, absoluut niet stijgt. ,,Daar zijn ook afspraken over’’, aldus Velema. Ook willen ze dat nauwgezet wordt gecontroleerd wat de effecten van de aparte opvang zijn en dat die opvang, mocht die bijvoorbeeld leiden tot juist meer overlast, wordt stopgezet.

Velema maakte ook nog eens duidelijk liever te zien dat de separate opvang van veiligelanders elders in Nederland gebeurt. ,,Maar geen andere gemeente heeft zich aangeboden.’’

De burgemeester belegt op korte termijn een vergadering met de zogenoemde ketenmariniers die door Den Haag zijn aangesteld om de overlast te beteugelen. Daarin komen alle zorgen en vragen van de raad en B en W aan bod.
 

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu