Raad van State buigt zich over bezwaar tegen gaswinning: veiligheid is rode draad

De Raad van State in Den Haag bespreekt woensdag de beroepsschriften die zijn ingediend tegen het gaswinningsbesluit van minister Wiebes. De veiligheid bij de gaswinning is een van de voornaamste punten waar de RvS naar kijkt bij de behandeling van 26 ingediende beroepen tegen het gasbesluit.

Wiebes geeft de NAM dit gasjaar toestemming om 19,4 miljard kuub gas te winnen in Groningen. De beroepen zijn behalve van particulieren afkomstig van de provincie Groningen, 19 (deels voormalige) Groningse gemeenten, twee waterschappen, de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad.

Ondergeschikt

De bezwaarmakers vinden dat Wiebes de veiligheid van Groningers ondergeschikt maakt aan de leveringszekerheid. Ze wijzen er op dat er nog steeds grote onzekerheid is over de versterking van huizen, terwijl die ook nauwelijks op gang komt. De schadeafhandeling verloopt moeizaam.

Weliswaar zegt Wiebes de gaskraan uiterlijk in 2030 helemaal te willen dichtdraaien, maar daarvoor is geen tijdspad afgesproken. Garanties dat de gaswinning in dat jaar daadwerkelijk wordt stopgezet, ontbreken.

De maatschappelijke organisaties in Groningen pleiten er voor om te stoppen met de gaswinning. Kan dat niet op korte termijn, dan moet de productie snel terug naar een veilig geachte hoeveelheid van maximaal 12 miljard kuub per jaar.

Risico’s

Of te onderzoeken of de veiligheid van de bewoners van het gebied goed is bekeken, zal de Raad van State onder meer onderzoeken welke uitgangspunten Wiebes heeft gebruikt bij de beoordeling van de risico’s. Ook wordt gelet op de gebruikte onderzoeken en wordt gekeken naar de stand van zaken bij de versterkingsoperatie in het gasgebied.

Voorts worden de gevoelens van onveiligheid onder de bevolking bij het oordeel betrokken. Daarnaast zal de Raad ook kijken naar de schade, de leveringszekerheid en de uiteindelijke belangenafweging die Wiebes heeft gemaakt.

Spoedverzoek

Twee particulieren dienden begin januari al een spoedverzoek in tegen het besluit van Wiebes. Ze vroegen de Raad vooruitlopend op de behandeling van hun beroep de beslissing van de minister te schorsen en in de tussentijd de gaswinning in Groningen meteen stil te leggen.

Dat verzoek werd 31 januari afgewezen door de Raad van State. Die liet weten in afwachting van de uitspraak in de bodemprocedure geen aanleiding te zien dat gasproductie stil te leggen of fors te verminderen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu