Raad van State buigt zich over bezwaar tegen gaswinning: veiligheid is rode draad

De Raad van State in Den Haag bespreekt woensdag de beroepsschriften die zijn ingediend tegen het gaswinningsbesluit van minister Wiebes. De veiligheid bij de gaswinning is een van de voornaamste punten waar de RvS naar kijkt bij de behandeling van 26 ingediende beroepen tegen het gasbesluit.

Wiebes geeft de NAM dit gasjaar toestemming om 19,4 miljard kuub gas te winnen in Groningen. De beroepen zijn behalve van particulieren afkomstig van de provincie Groningen, 19 (deels voormalige) Groningse gemeenten, twee waterschappen, de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad.

Ondergeschikt

Nieuws

menu