Raad van State veegt bezwaren sportpark Winsum van tafel

De werkzaamheden voor het nieuwe sportpark Winsum zijn begonnen. Foto DvhN

De aanleg van het nieuwe sportpark in Winsum kan doorgaan. De Raad van State verklaart bezwaren van omwonenden ongegrond.

Bewoners aan de Garnwerderweg dienden bezwaar in tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. Ze zijn niet tegen het sportpark, wel tegen de verkeersafwikkeling. Vlakbij hun woningen komt een ontsluitingsweg en zij zijn bang voor verkeersoverlast.

Garnwerderweg

Onderzoeksbureau Sweco onderzocht in opdracht van de gemeente de verkeersgevolgen. Sweco telde het aantal voertuigen in juni en juli, maar dat is volgens omwonenden buiten het voetbalseizoen en geeft niet de werkelijkheid weer.

Volgens de Raad van State is de verkeersveiligheid op de Garnwerderweg gewaarborgd. Er komt weliswaar meer verkeer maar de maximumsnelheid op dit deel van de Garnwerderweg wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur en er komen snelheidsverlagende maatregelen.

Hulpverleningsdiensten

Over het sportpark komt een weg waar ook landbouw- en vrachtverkeer van en naar Schilligeham langs moet. Dat is volgens omwonenden - met het komen en gaan van sporters - gevaarlijk. Maar het gaat niet om grote aantallen, aldus de Raad.

Bovendien is het voor hulpverleningsdiensten belangrijk twee ontsluitingswegen te hebben: aan de zuidkant de Garnwerderweg en noordelijk de Geert Reindersstraat. Daarnaast moeten bezoekers in geval van een calamiteit het gebied via een van de twee ontsluitingsroutes kunnen verlaten.

VV Winsum

Het gevolg van de uitspraak is dat de gemeente geen aanpassingen hoeft te doen.

Vooruitlopend op de uitspraak is ze al druk bezig met de aanleg van het sportpark. Voetbalvereniging Winsum krijgt drie nieuwe velden en er komt een clubhuis en kleedkamers. Rondom de velden komt een soort park met wandelpaden.

Nieuws

Meest gelezen

menu