Raad van State veegt bezwaren tegen 380 kV 'stroomsnelweg' tussen Eemshaven en Hoogkerk van tafel

De regio vreest onherstelbare schade aan natuur en landschap door de 380 kV hoogspanningsverbinding. Corné Sparidaens

De Raad van State heeft alle bezwaren tegen de aanleg van de 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten van tafel geveegd. TenneT mag door met de aanleg.

De enige aanmerking die het hoogste rechtsorgaan, die woensdag uitspraak deed, heeft is dat de compensatiemaatregelen voor schade aan landschap niet concreet genoeg zijn. Ministerie van economische zaken en provincie Groningen krijgen 26 weken de tijd om dat alsnog voor elkaar te krijgen. Als dat lukt, is het besluit definitief.

Liefst 14 gebiedsorganisaties en burgerwerkgroepen en 48 burgers stapten begin 2018 naar de Raad van State om de aanleg van de ruim veertig kilometer lange ‘stroomsnelweg’ te voorkomen. De protesten betroffen niet zozeer de noodzaak van een nieuwe hoogspanningsverbinding, als wel het traject. Ook wilden de bezwaarmakers dat een deel ondergronds werd aangelegd.

‘Gewoon een slecht traject’

De kern van de bezwaren, die Erik de Waal van Natuur- en Milieufederatie Groningen namens alle organisaties naar voren bracht tijdens de zitting op 11 juli dit jaar was dat het ‘gewoon een heel slecht tracé is: ,,Met onnodig veel knikken door het open landschap, plus dat het dwars door een belangrijk weidevogelgebied loopt en het unieke Middag-Humsterland.’’

Hij toonde zich kort na de uitspraak ook teleurgesteld: ,,Maar niet heel erg verbaasd. Ik heb de uitspraken gezien voor andere delen van het landelijke 380 kV-circuit en geen ervan leidde tot vernietiging van het besluit van de minister. De juridische weg is hiermee ten einde. En aangezien de minister geen nieuw besluit hoeft te nemen kunnen we ook geen beroep meer doen op de Tweede Kamer.’’

Vergunning is onherroepelijk

Een beroep op het nieuwe stikstofbeleid acht De Waal niet als kansrijk: ,,TenneT heeft een vergunning en die is onherroepelijk. We hebben er ons inziens alles aan gedaan, maar het houdt op nu.’’

De nieuwe 380 kV vervangt de huidige 220 kV-stroomlijn die er sinds de jaren zeventig staat. De Eemshaven wordt een steeds belangrijker energieknooppunt en energietransporteur TenneT kampt reeds met capaciteitsproblemen.

Ingebruikname verplaatst naar 2023

De verbinding loopt over het grondgebied van de gemeenten Hogeland, Delfzijl, Loppersum, Westerkwartier en Groningen. De ingebruikname is, mede door de protesten en het lange wachten op de behandeling bij de Raad van State, verzet van 2021 naar 2023.

Onder druk van het rijk gingen provincie en gemeenten akkoord en namen genoegen met 19,7 miljoen euro voor herstel van natuur en landschap, waarvan 2,5 miljoen overigens van de provincie zelf. Hoe de compensatie voor landschap ingevuld gaat worden, daar moeten de overheden zich het komende half jaar over buigen.

Nieuws

Meest gelezen

menu