Raad Groningen vraagt meer tijd om over verbod op drugsgebruik te praten. Wat wordt nou precies bedoeld?

De gemeenteraad van Groningen heeft meer tijd nodig om over een eventueel verbod op drugsgebruik in het openbaar te praten. Een besluit over lokale regelwijziging is op verzoek van meerdere fracties doorgeschoven naar 2023.

De nieuwe raadszaal van het stadhuis van Groningen

De nieuwe raadszaal van het stadhuis van Groningen Colin Mooijman

Het Groninger college wil handhavers meer handvatten geven om overlastgevend drugsgebruik in het openbaar te kunnen aanpakken. Volgens het college is sprake van een toename van drugsgebruik in de gemeente. Met name in de binnenstad van Groningen en bij scholen en speeltuinen zou veel sprake zijn van overlast. Voorstel was om woensdagavond de lokale regels (de Algemene Plaatselijke Verordening, APV) zo aan te passen dat handhaven makkelijker is.