Het rapport over de ambtelijke organisatie in Oldambt is door burgemeester en wethouders maandag toch naar de gemeenteraad gestuurd; het bevestigt dat het aantal beleidsmakers in Oldambt relatief laag is

Het rapport over de ambtelijke organisatie van Oldambt is maandag toch naar de raadsleden van die gemeente gestuurd.

In het gemeentehuis van Oldambt zitten te weinig beleidsmakers, constateert Berenschot

In het gemeentehuis van Oldambt zitten te weinig beleidsmakers, constateert Berenschot Foto: Pieter Broesder

Burgemeester en wethouders hebben dat gedaan op uitdrukkelijk en herhaald verzoek van oppositiepartijen in de gemeenteraad.

Het rapport is gemaakt door het bureau Berenschot. Dat onderzocht hoe de ambtelijke organisatie van Oldambt is opgebouwd en wat de kosten ervan zijn. Bij dit alles werd Oldambt naast gemeenten ‘gelegd’ die er op basis van verschillende factoren mee te vergelijken zijn. Gemeenten als Smallingerland, Rijswijk, Roermond en Harlingen.

Kosten boven het gemiddelde

Berenschot constateert onder meer dat de kosten van het ambtelijke apparaat van Oldambt boven het gemiddelde van die andere gemeenten liggen (ruim 1400 euro per inwoner tegen bijna 1200 per inwoner) maar dat de werklast in Oldambt ook hoger ligt.

Geconstateerd wordt ook dat het aantal ambtenaren dat zich met beleid bezig houdt, lager is dan het gemiddelde in de vergelijkbare gemeenten. Deze krant berichtte daar onlangs al over: door dat lagere aantal moet Oldambt vaker externe, dure, bureaus inhuren. Het rapport stelt dat de ‘externe kosten’ inderdaad boven het gemiddelde liggen. Daar staat wel tegenover dat de kosten voor huisvesting van de ambtenaren relatief laag zijn en dat het ziekteverzuim onder het gemiddelde ligt.

Brief

B en W hadden het rapport eigenlijk pas in september aan de gemeenteraad willen presenteren, na een toelichting door Berenschot. Daarom zeiden ze aanvankelijk nee tegen verzoeken van raadsleden om het nu al op tafel te liggen. ,,Het heeft niets te maken met achterhouden van informatie’’, schrijven B en W in een brief die ze maandag met het rapport meestuurden.

Ger Klein, voorman van oppositiepartij Gemeentebelangen Oldambt, had op dat laatste gezinspeeld. Klein is blij dat het rapport, dat overigens op verzoek van de provincie werd gemaakt, nu is gepresenteerd. ,,Het maakt duidelijk dat binnen het ambtelijk apparaat de balans niet goed is. Daar moeten we iets aan doen. En volgens mij moeten we dat zelf kunnen en hoeven we daar niet nog eens een duur bureau voor in te huren.’’


Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu