Rechter vraagt externe onderzoeker om schade door gaswinnning bij huiseigenaar in Meedhuizen vast te stellen. 'Hier is bouwkundige kennis voor nodig'

Aanpak aardbevingsgebied Groningen 'soms gekmakend' ANP

In een rechtszaak tussen Instituut Mijnbouwschade Groningen en een woningeigenaar uit Meedhuizen heeft de Raad van State de hulp ingeroepen van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB).

Het IMG handelt sinds 1 juli 2020 verzoeken om schadevergoedingen af. Voor schades door gaswinning geldt het wettelijk bewijsvermoeden: IMG moet bewijzen dat de schade niet door de NAM is veroorzaakt.

Nieuws

menu