Rechter zet afvalbedrijf EEW bij Delfzijl voet dwars

Energy from Waste in Delfzijl Foto: Google Street View

De Rechtbank Noord-Nederland heeft de natuurvergunning van afvalverwerker EEW Energy from Waste vernietigd.

Dit betekent dat EEW van de rechter niet mag uitbreiden. Het bedrijf wilde een derde afvalverbrandingslijn laten opnemen in de vergunning. Daartegen maakten de Coöperation Mobilisation for Environment (MOB), de Vereniging Zuivere Energie (VZE) in Vlagwedde en Bürgerinitiatieve Saubere Luft Ostfriesland (VSL) bezwaar. Zij vinden de belasting voor het milieu en de beschermde natuurgebieden te groot.

Uitbreiding niet onder oude natuurvergunning schuiven

Volgens de provincie Groningen die wil meewerken aan de uitbreiding, blijft de uitstoot van stikstof op hetzelfde niveau als in 2007, toen de natuurvergunning werd verstrekt. De rechter ziet dat anders. Hij weigert de nieuwe activiteit onder de oude natuurvergunning te schuiven.

MOB denkt dat de provincie EEW de mogelijkheid wilde bieden om de stikstoftoets te vermijden. In de Eemsdelta zijn veel bedrijven op slot gezet om natuurgebieden te beschermen. Provincie en EEW kunnen tegen het besluit van de rechtbank in beroep gaan bij de hoogste bestuursrechter van de Raad van State.

Eerder opgelucht ademhalen

In maart haalden de afvalverwerker en de provincie nog opgelucht adem. Het had maar een haartje gescheeld of EEW had vanwege de stikstofcrisis de deuren moeten sluiten, verklaarde directeur Frans Alting van Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE). Hij zei dat tijdens een werkbezoek van Provinciale Staten aan het Europees beschermde natuurgebied Lieftinghbroekbos in Westerwolde.

Alting legde uit dat tegen EEW een handhavingsverzoek was ingediend. Het bedrijf zou handelen in strijd met de Natuurbeschermingswet. ,,Een slimme advocaat en de provincie kwamen erachter dat er toch nog genoeg ruimte zat in de vergunning, waardoor EEW zonder problemen kon blijven draaien.’’

Gedeputeerde Henk Staghouwer merkte toen op dat de afvalverwerker zodanig onder het vergrootglas lag dat alle alarmbellen begonnen te rinkelen. ,,We hebben sluiting kunnen voorkomen. We wachten op het rijk dat op dit moment kijkt naar de ontwikkelruimte van de bedrijven.’’

Vierde verbrandingslijn ook op losse schroeven?

Volgens advocaat Bondine Kloostra van MOB zit EEW nu niet alleen zonder vergunning voor de derde verbrandingslijn, maar is ook de vergunning voor de lijnen één en twee niet meer geldig. De vierde verbrandingslijn waarvoor de provincie ook een vergunning wil verlenen, staat door deze uitspraak mogelijk ook op losse schroeven.

Gedeputeerde Staghouwer verkeerde in de veronderstelling dat EEW uit de gevarenzone was. ,,Ik laat me bijpraten, daarna kan ik meer zeggen over het vervolg.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu