Kost de reclamebelasting Groningen meer dan ze oplevert? Winkeliers overwegen korting op hun ondernemersfonds in de stad

Ook Thom Mulder van zijn feestwinkel aan het Gedempte Zuiderdiep vindt weinig feestelijks aan de dreigende reclamebelasting.

Ook Thom Mulder van zijn feestwinkel aan het Gedempte Zuiderdiep vindt weinig feestelijks aan de dreigende reclamebelasting. Foto: Archief DvhN/Nienke Maat

Invoering van reclamebelasting kan Groningen wel eens meer kosten dan opleveren. Onder winkeliers gaan stemmen op om, als de tax doorgaat, stevig te beknibbelen op het ondernemersfonds waarmee ze vrijwillig bijdragen aan de stad.

In dat fonds zit 2,2 miljoen euro. Een kwart daarvan, ruim vijf ton, komt ten goede aan ontwikkelingen waar de hele stad wat aan heeft, zoals gasvrij maken, verduurzamen en vergroenen. Dat deel zou nu onder druk komen te staan. De reclametax moet 285.000 euro opleveren. Tel uit je verlies.

Ondernemers reageerden verbolgen en vol ongeloof

Binnenstadwinkeliers reageerden eind april massaal boos en vol ongeloof op een brief waarin stond dat ze per 1 januari 2024 worden aangeslagen voor reclame-uitingen aan de gevel, op de etalage en op straat. Het stadsbestuur wil met de ingreep dit soort boodschappen ontmoedigen en de openbare ruimte verfraaien.

Dit kwam meteen over als een oneigenlijke belastingheffing. Als sommige uitingen lelijk zijn of in de weg staan, verbied ze dan en handhaaf daar op, maar kom niet met zo’n algemene ‘schraapmaatregel’, was het commentaar.

Voorzitter Eric Bos van de Groninger City Club weerspreekt het gerucht dat de ondernemers uit nijd het hele fonds de nek om willen draaien. ,,We hebben dat dertien jaar geleden opgericht en zetten het niet zomaar aan de kant. Het is van en voor ondernemers. Bijdragen daaruit komen ook ten goede aan de winkeliers zelf, zoals die bij evenementen, aan de kerstversiering et cetera.”

Niet langer voor de grote pot

Maar een kwart van het fonds is bestemd voor het algemeen belang, oftewel de ‘grote pot’, en dus veel minder direct in het ondernemersbelang. En inderdaad komt dat onder druk te staan. Zou zo’n houding bij de gemeente niet overkomen als chantage? Bos: ,,Dat is het niet! Deze belasting is onbillijk. Op Utrecht en Amsterdam na kent geen enkele stad in dit land zowel een reclamebelasting als een ondernemersfonds. Het is het een of het ander. En dan is Amsterdam met al dat winkelend publiek van ver trouwens niet te vergelijken met Groningen.”

Het belastingvoornemen steekt de ondernemers extra, omdat ze nu ook al bezig zijn met het terugbetalen van de coronasteun die ze tijdens de epidemie hebben ontvangen om de deur open te kunnen houden. Bos: ,,Ze betalen zich al blauw.”

Een uitnodiging liet even op zich wachten

Van een gesprek met het stadsbestuur is het nog niet gekomen. ,,We wachten nog steeds op een uitnodiging van wethouder Carine Bloemhoff”, zegt Bos.

Die blijkt inmiddels onderweg te zijn. Niet alleen namens Bloemhoff (economische zaken), vooral ook namens Mirjam Wijnja, die met financiën in haar pakket over de belastingen gaat.

Het duizelt de oppositie in de gemeenteraad

Het college krijgt niet alleen de ondernemers op zijn dak, ook stelt de voltallige oppositie in de gemeenteraad - met uitzondering van de ChristenUnie - vragen over de gang van zaken, die volgens haar exemplarisch is voor een ‘warrig binnenstadsbeleid’. Hoezo deze belasting, juist op het moment van terug te betalen coronasteun, met daarnaast de drastisch gestegen energiekosten.

Ook snappen D66, Student&Stad, VVD, Partij voor het Noorden, Stadspartij 100 voor Groningen, CDA en PVV weinig van de voorgenomen aanslag in het licht van de 1,3 miljoen euro die gemeente uittrekt voor een noodpakket ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de gemeente.