Reddingsplan in de maak voor school Thesinge

Komend jaar telt christelijke basisschool De Til 45

Kan christelijke basisschool De Til in Thesinge openblijven? Die vraag moet komend schooljaar worden beantwoord nu het aantal leerlingen slinkt.

Of De Til sluit? Welnee, zegt directeur Ellen Meijer resoluut. ,,Maar ik weet ook niet of we open kunnen blijven’’, zegt ze eerlijk. Het komend jaar is cruciaal nu er in buurdorp Ten Boer een spiksplinternieuw kindcentrum gebouwd gaat worden. Een fusie met de christelijke basisschool De Fontein in Ten Boer lijkt voor de hand te liggen, maar onder de Thesingers is daar vooralsnog weinig enthousiasme voor te vinden.

Grens

Het aantal leerlingen op de christelijke basisschool in Thesinge zal komend jaar 45 tellen, verdeeld over drie groepen. Een kritische grens voor het voortbestaan van de school, erkent de schooldirecteur. Want voor de kwaliteit van het onderwijs is het niet goed als een groep uit één of twee kinderen bestaat. En bovendien wordt de financiering een lastig verhaal met zo weinig kinderen. ,,We hebben nu vijf leerkrachten in deeltijd voor drie groepen. Het is niet wenselijk dat we naar twee groepen toe moeten.’’

Met de ouders en de medezeggenschapsraad is druk overleg gevoerd de afgelopen tijd. Er liggen volgens Meijer op dit moment drie opties op tafel die komend schooljaar uitgebreid worden onderzocht en besproken. Voor haar persoonlijk staat met stip op één de mogelijkheid om open te blijven met meer steun van de dorpelingen. ,,Als we dan toch terug moeten naar twee groepen, hebben we meer handen in de klas nodig. Dan moeten we de hulp inroepen van bijvoorbeeld een (groot)ouder die in de pauzes toezicht houdt op het plein of meehelpt bij een techniekles. Zonder extra hulp redden we het anders niet.’’

Samenwerking of fusie

De tweede mogelijkheid zou kunnen liggen in een samenwerking met de openbare school in Garmerwolde. Eerdere gesprekken daarover liepen op niets uit, maar er ligt een voorstel om die gesprekken opnieuw te voeren in het komende jaar.

De derde optie is een fusie met De Fontein in Ten Boer waar Meijer eveneens de scepter zwaait. Meijer: ,,De Til ligt in het aardbevingsgebied en moet dus versterkt worden. Daarvoor is geld beschikbaar, maar het is natuurlijk onzinnig als er voor veel geld een gebouw wordt verbouwd dat over vijf of tien jaar leeg staat. Daarom moet er een goed doordacht plan komen.’’

Het bestuur van de overkoepelende vereniging voor christelijk primair onderwijs in Noord-Groningen heeft de medezeggenschapsraad van de school in Thesinge gevraagd om serieus na te denken over een fusie met De Fontein. Bestuurder Simon van der Wal: ,,Er is zorg over de omvang van De Til en met de nieuwbouw voor De Fontein in Ten Boer zou het logisch zijn om aansluiting te zoeken. Dat betekent overigens niet dat de kinderen nu al naar Ten Boer moeten.’’

2019

Het nieuwe kindcentrum dat aardbevingsbestendig gebouwd wordt, is naar verwachting in 2019 klaar. Het gaat naast De Fontein ook onderdak bieden aan kinderopvang Kids2b en basisschool De Huifkar.

Nieuws

Meest gelezen

menu