Analyse: Redt kernenergie de klimaatdoelen? En gaat de Eemshaven daaraan bijdragen?

De VVD zet de deur naar kernenergie wijd open als energiebron naast zon en wind. De liberalen willen drie tot tien kerncentrales bouwen, zo nodig met subsidie. Dat brengt de Eemshaven als een van de drie daarvoor gereserveerde locaties weer in beeld als een vestigingsplaats.

Is er in de Eemshaven wel of geen plek voor een kerncentrale?

Is er in de Eemshaven wel of geen plek voor een kerncentrale? Foto: Archief/Kees van de Veen

Kernenergie wordt geleidelijk van zijn taboe ontdaan. Het risico van een nucleaire ramp en het onopgeloste probleem van radioactief afval maakten atoomkracht sinds de jaren zeventig welhaast onbespreekbaar.