Analyse: Redt kernenergie de klimaatdoelen? En gaat de Eemshaven daaraan bijdragen?

De VVD zet de deur naar kernenergie wijd open als energiebron naast zon en wind. De liberalen willen drie tot tien kerncentrales bouwen, zo nodig met subsidie. Dat brengt de Eemshaven als een van de drie daarvoor gereserveerde locaties weer in beeld als een vestigingsplaats.

Is er in de Eemshaven wel of geen plek voor een kerncentrale?

Is er in de Eemshaven wel of geen plek voor een kerncentrale? Foto: Archief/Kees van de Veen

Kernenergie wordt geleidelijk van zijn taboe ontdaan. Het risico van een nucleaire ramp en het onopgeloste probleem van radioactief afval maakten atoomkracht sinds de jaren zeventig welhaast onbespreekbaar.

Anno 2020 begint een voordeel van kernenergie steeds zwaarder te wegen: bij de productie komt (bijna) geen CO2 vrij. Anders dan in de vorige eeuw wordt het broeikaseffect als een urgent probleem erkend. Nederland is ambitieus om de CO2-uitstoot in 2050 tot bijna nul te hebben gereduceerd.

Stabiele bron naast zon en wind

Prognoses dat ons land zijn klimaatdoelen met alleen duurzame bronnen gaat halen, zijn doorgaans echter weinig optimistisch. De protesten tegen de aantasting van het landschap door zon- en windparken en de inzet van biomassa als brandstof brengen een CO2-vrij energiesysteem ook niet dichterbij. Kernenergie geeft bovendien, als stabiele energiebron naast de weersafhankelijke zon en wind, zekerheid dat er altijd genoeg energie is.

Kernenergie is echter duur. Een kerncentrale kost naar schatting 8 tot 10 miljard euro. Een krappe meerderheid onder aanvoering van CDA en VVD vroeg het kabinet vorige week om een onderzoek naar de bereidheid bij marktpartijen in kernenergie te investeren als daar subsidie voor komt. Grote energieconcerns verklaarden in Het Financieele Dag blad nagenoeg zonder uitzondering kerncentrales te duur te vinden, maar wat doen ze als het rijk er net zo veel miljarden euro’s voor over heeft als voor zon- en windenergie?

Studie: kernenergie hoeft niet duurder te zijn

Toeval of niet: gisteren verscheen een rapport van het Oostenrijkse bureau Enco, dat concludeert dat kernenergie niet duurder hoeft te zijn dan zon- en windstroom. Dat is volgens de studie, waar de Tweede Kamer vorig jaar al om had gevraagd, het geval als de kosten voor aansluiting van zon- en windparken op het elektriciteitsnet in de vergelijking worden meegerekend en als ons land kiest voor in serie gebouwde kerncentrales.

De goedkoopste manier om de CO2-uitstoot te remmen, is volgens Enco levensduurverlenging van bestaande kernenergiecentrales. De enige Nederlandse centrale, die in Borssele, zou volgens de planning in 2033 sluiten. Het rapport voegt eraan toe dat kerncentrales tegenwoordig lang niet meer zo gevaarlijk zijn en dat het afval veilig kan worden opgeslagen.

Zo verovert kernenergie geleidelijk een serieuze plek op de politieke agenda.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu