Het carbid knalt straks weer in Westerwolde, maar wel volgens strengere regels

Het carbidschieten is in Westerwolde al jaren een sterke traditie Foto: Archief Huisman Media

De regels voor carbidschieten worden in de gemeente Westerwolde aangescherpt, als het aan burgemeester en wethouders ligt.

B en W willen de strengere regels opnemen in de nieuwe versie van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) waarin staat wat wel en niet mag in Westerwolde.

Tot nu toe mochten carbidschutters in actie komen op oudejaarsdag vanaf tien uur ‘s ochtends tot twee uur na de jaarwisseling. Ook was het mogelijk op andere dagen met carbid te schieten als de gemeente daar toestemming voor gaf.

Gebruik gasflessen verboden

In de nieuwe APV staat dat carbidschieten alleen nog mag op oudejaarsdag tussen 10.00 en 18.00 uur. De carbidschutters mogen dan alleen gebruik maken van melkbussen/containers/opslagvaten en niet meer van gasflessen. Ook mag alleen nog met voetballen worden geschoten.

Andere voorwaarden, zoals het afstand houden van woningen en zorgcentra, zijn al van kracht en blijven dat. ,,Waarbij nu ook huisartspraktijken bij die zorgcentra worden gerekend’’, zegt burgemeester Jaap Velema.

,,We willen met deze aanscherping de kans op overlast verminderen, ook na enkele klachten tijdens de vorige jaarwisseling. Zo dragen we er aan bij dat we deze mooie traditie op een goede manier in stand houden. De nieuwe regels gaan overigens volgend jaar in, mits de gemeenteraad deze APV goedkeurt, zodat carbidschutters de tijd hebben te wennen.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu