Regering agendeert opnieuw CO2-opslag

De energiecentrale kolencentrale van RWE in de Eemshaven. De CO2-uitstoot zou worden afgevangen, maar daarvan is het nog niet gekomen.

Het kabinet sluit de ondergrondse opslag van het broeikasgas CO2 in het Noorden niet uit. Negen locaties komen in aanmerking.

Dat blijkt uit de Structuurvisie Ondergrond die gisteren door de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Waterstaat is gepresenteerd aan de Tweede Kamer. De opslagcapaciteit van CO2 in de zeebodem en onder land worden verder in kaart gebracht.

Voorkeur voor opslag op zee

Nieuws

menu