Regeringspartijen willen harde toezegging minister over Lelylijn - de snelle trein Groningen-Amsterdam

De beoogde route van de Lelylijn.

De coalitiepartijen in de Tweede Kamer willen heel nadrukkelijk dat de Lelylijn wordt meegenomen in een onderzoek naar snel spoor tussen de Randstad en het Noorden.

Daarmee staat een nieuwe spoorlijn via Emmeloord, Drachten en Heerenveen naar Groningen nadrukkelijker op de landelijke politieke agenda. Maandag dienen CDA, D66, ChristenUnie en VVD een motie in. Daarin roepen zij de regering op in een haalbaarheidsonderzoek naar een betere bereikbaarheid van het Noorden de Lelylijn als nieuwe spoorverbinding niet te vergeten.

‘Noorden moet wel meebetalen’

CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch verbindt daar wel een belangrijke voorwaarde aan. ,,Het Noorden moet bereid zijn financieel bij te dragen aan het onderzoek. Daarmee laten vier provincies (Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland) zien dat ze het onderzoek heel graag willen. Ik hoop dat ze dit in een gezamenlijke brief nog eens bevestigen en dat ze een andere en betere toegang naar het Noorden willen.’’

Na het eerder afblazen van de Zuiderzeelijn in 2007 denkt Amhaouch dat het Noorden meer kans maakt op nieuw spoor. ,,Ik zeg niet dat niet dat de Lelylijn er daadwerkelijk komt, maar de tijden zijn veranderd. Denk aan de klimaatdiscussie. We willen meer aan spoor doen. In dat licht moet meer geïnvesteerd worden in grensoverschrijdend vervoer.’’ Amhaouch doelt op het doortrekken van een eventuele nieuwe Lelylijn naar de Noord-Duitse metropolen waardoor per spoor ook een betere aansluiting is andere snelle Europese spoornetwerken.

Magneetzweeftrein

Het CDA-Kamerlid onderstreept dat ook onderzoek naar nieuwe technieken op het spoor moeten worden meegenomen. ,,Wil je investeren in het huidige spoor of denk je aan bijvoorbeeld een magneetzweeftrein? Deze situatie vraagt om een brede kijk.’’ Volgens Amhaouch is de tijd rijp. ,,Over enkele weken komt minister Eric Wiebes met een economische groeibrief, waarin hij in gaat op de kracht van beter spoor. In het nieuwe investeringsfonds waar minister Wopke Hoekstra eerder op doelde, komt infrastructuur ook voor.’’

Amhaouch wil met de motie van de regeringspartijen voorkomen dat in een onderzoek naar een snelle verbinding de Lelylijn al snel wordt weggepoetst. ,,De brief van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) is voor meerder uitleg vatbaar. Er wordt gesproken over hoogwaardig openbaar vervoer, waarbij ook de bus wordt meegenomen. Of een versnelling op het huidige spoor. Daar nemen we in deze motie geen genoegen mee. De Lelylijn moet worden onderzocht.’’

Het CDA hoopt ook op steun van de oppositie. Amhaouch: ,,Het zou me verwonderen als deze motie niet kamerbreed wordt aangenomen. Nogmaals, of de Lelylijn er echt komt moet blijken. Dit is een belangrijke tussenstap.’’


Nieuws

menu