Regierol provincie bij G7 verrast Groninger Belang

De Statenfractie van Groninger Belang kijkt op van de regierol die de provincie ineens neemt bij de herindeling van gemeenten in Noord-Groningen.

Statenlid Bram Schmaal is verrast omdat hij er op de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten niets van kan vinden.

Een week geleden maakte gedeputeerde Patrick Brouns bekend dat de de provincie blijft koersen op een supergemeente in Noord-Groningen. De wens van gemeenten om op kleinere schaal te fuseren, doet daar niets aan af. HoewelBedum, De Marne, Eemsmond en Winsum de koppen bij elkaar steken, is een fusie van deze vier gemeenten volgens gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) geen gelopen race. Volgens hem is het net zo belangrijk dat burgemeester en wethouders van Winsum zich hebben uitgesproken voor de komst van een supergemeente (G7) als tweede optie.

De provincie wil een open overleg aangaan met de zeven betrokken Noord-Groningse gemeenten over het herindelingstraject.

Schmaal ziet daarin een koerswijziging van de provincie. ,,Dat open overleg blokkeert initiatieven van onderop”, stelt Schmaal. Hij hoopt dat Gedeputeerde Staten hem uitleg verschaffen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu