Regio Groningen wil dat rijk verantwoordelijkheid neemt bij verdubbeling N33 en Wundeline (en schrijft informateur Mariëtte Hamer een brief)

De N33 is tussen de A7 (voorgrond) en Eemshaven nog steeds een enkelbaans autoweg en dat dreigt dat nog even te blijven nu een groot deel van de financiering van de verdubbeling wegvalt. Foto: GoogleMaps

De provincie Groningen, enkele gemeenten en het bedrijfsleven roepen informateur Mariëtte Hamer op er bij de formatie van een nieuw kabinet voor te zorgen dat het rijk zijn verantwoordelijkheid neemt bij de infrastructurele projecten ‘Verdubbeling N33 Midden’ en ‘Wunderline’.

Beide projecten zaten in een vergevorderd stadium van besluitvorming, maar zijn sterk onder druk komen te staan door substantiële overschrijdingen bij twee andere (rijks)projecten, ‘Groningen Spoorzone’ en ‘Aanpak Ring Zuid’. Op dit moment ontbreekt in totaal 78 miljoen euro voor de realisatie van beide projecten.

De noordelijke regio doet een dringend beroep op Den Haag om beide projecten perspectief te bieden op financiering met rijksmiddelen.

N33 cruciaal voor goede ontsluiting

De gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Midden-Groningen, Groningen en Oldambt, de provincie Groningen, Groningen Seaports, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en EDR (Eems Dollard Regio) schrijven dat de N33 cruciaal is voor een goede ontsluiting van de bestaande en nieuwe bedrijvigheid in de haven- en industrieclusters in Delfzijl en de Eemshaven.

Zij wijzen er daarbij op dat het rijk beide zeehavens heeft aangemerkt als havens van nationaal belang, die essentieel zijn voor nationale opgaven op het gebied van de energietransitie, vergroening van de chemie en een circulaire economie. ‘Desondanks is het de enige haven van nationaal belang die niet is ontsloten met een 4-baansweg.’

‘De snelle ontwikkeling van (nieuwe) duurzame activiteiten, mede door de geplande uitbreiding van de Eemshaven, in combinatie met de grootse plannen die er rondom waterstof zijn in Groningen, maken nationale investeringen in de regionale infrastructuur noodzakelijk en van maatschappelijke en economische toegevoegde waarde.’

Wunderline

De grensoverschrijdende spoorverbinding tussen Groningen en Bremen, geven de provincie Groningen, Land Nedersaksen en Vrije Hanzestad Bremen een impuls aan de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van de noordelijke grensregio, stelt de noordelijke regio met betrekking tot de Wunderline.

‘Het rijk draagt weliswaar bij aan de Wunderline, maar het overgrote deel werd tot op heden door de provincie gefinancierd. Ondertussen is de eerste bouwfase gestart. Uiterlijk moet in 2022 duidelijkheid over de financiering van bouwfase 2 zijn. Om tijdig te kunnen starten én in aanmerking te komen voor cofinanciering uit de EU. Dit zijn belangrijke afspraken die met de Duitse partners gemaakt zijn.’

Hieronder de gezamenlijke oproep van de provincie Groningen, een aantal Groninger gemeenten en het bedrijfsleven aan informateur Mariëtte Hamer.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu