Rekenkamer vindt raad Haren niet alert genoeg

De gemeenteraad van Haren weet niet of cliënten de jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning krijgen die ze mogen verwachten.

Ook ontbreekt het de gemeenteraad aan inzicht in de financiële risico’s en de trends bij de uitvoering van de jeugdzorg en bijvoorbeeld de ondersteuning van inwoners bij huishoudelijke hulp.

Nieuws

menu