Rekenkamer vindt raad Haren niet alert genoeg

De gemeenteraad van Haren weet niet of cliënten de jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning krijgen die ze mogen verwachten.

Ook ontbreekt het de gemeenteraad aan inzicht in de financiële risico’s en de trends bij de uitvoering van de jeugdzorg en bijvoorbeeld de ondersteuning van inwoners bij huishoudelijke hulp.

Dat stelt de Rekenkamer Haren die kritisch is over de betrokkenheid van de volksvertegenwoordigers. De Rekenkamer concludeert dat de gemeenteraad van Haren er niet genoeg bovenop zit.

De gemeenten hebben sociale taken als jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet, die ervoor moet zorgen dat meer mensen met een ziekte en een handicap een baan krijgen, op hun bord gekregen.

Gebrek aan doelen en verantwoording
Een pittige opdracht omdat het Rijk op die taken fors heeft bezuinigd en gemeenten de klus dus met beperkte financiële middelen moeten klaren. De Rekenkamer vindt het nog te vroeg om definitief te beoordelen hoe in de gemeente Haren het beleid in de praktijk uitpakt. Een dergelijk onderzoek vindt de Rekenkamer passend in het tweede jaar, dus in 2017. Wel is het een goed moment om eens te kijken in hoeverre de gemeenteraad de voortgang peilt en daadwerkelijk ‘in het snotje’ heeft hoe de vlag erbij hangt.

Duidelijk is dat de raad volgens de Rekenkamer te veel achterover leunt. Ze heeft geen doelen gesteld. Ook is onduidelijk waar het college van burgemeester en wethouders op kan worden afgerekend.

Raadslid Dieta Praamstra van de ChristenUnie zegt zich in dat beeld te herkennen. In een reactie laat ze weten dat de gemeenteraad zich te veel met andere dingen bezig houdt. Daarbij doelt ze vooral op de herindelingsperikelen die de lokale politiek niet onberoerd laten.

Fusie
,,Er wordt wel erg veel tijd en energie gestoken in het voorkomen van een fusie met Groningen.’’ De Rekenkamer adviseert de gemeenteraad aandacht te hebben voor ontwikkelingen en informatie ‘achter de cijfers’.

,,Zorg dat je weet wat medewerkers bij de uitvoering tegenkomen, wat de reacties van cliënten zijn en hoe met klachten wordt omgegaan.’’ Onlangs uitte onderzoeksbureau B & A zijn bezorgdheid over de ambtelijke en bestuurlijke slagkracht van de gemeente Haren. Een keuze voor zelfstandigheid en dus geen fusie met andere gemeenten, werd door B & A risicovol genoemd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu