René Paas: 'Regeerakkoord biedt kansen voor Groningen'

De provincie Groningen vindt het indrukwekkend dat het nieuwe kabinet 35 miljard euro wil vrijmaken voor een klimaat- en transitiefonds. Foto: Pixabay.

De provincie Groningen meent dat veel doelen die in regeerakkoord van het nieuwe kabinet staan, ‘goed aansluiten bij de thema’s van de provincie Groningen’.

Commissaris van de Koning René Paas noemt de 35 miljard euro die het nieuwe kabinet wil vrijmaken voor een klimaat- en transitiefonds ‘indrukwekkend’. ,,Dit biedt voor Groningen kansen. Met name voor de productie van waterstof. We kunnen het verder uitwerken in de Toekomstagenda die we al met het Rijk hebben.”

Gaswinning

Paas leest in het nieuwe regeerakkoord ‘dat veiligheid van Groningers voorop staat’, omdat de vier coalitiepartijen herbevestigen dat de gaswinning in Groningen wordt beëindigd. Paas: ,,Ook het uitgangspunt dat de afhandeling van schade en de versterkingsoperatie ruimhartig moet, stemt de provincie positief. En als het geld op is, staat er in het akkoord, komt er geld bij”.

Blij met de Lelylijn

Omdat de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland ‘een deel van de woningen willen bouwen die de komende jaren hard nodig zijn’ juicht de provincie het toe dat de aanleg van de Lelylijn in de plannen van het nieuwe kabinet voorkomt en dat zowel daarvoor als voor veertien woningbouwgebieden geld wordt gereserveerd. Paas: ,,Het gaat er vanaf nu dus om hoe de Lelylijn er komt, niet of. Dat is een belangrijke stap, waar we blij mee zijn”.

Nieuws

menu