Richting Midden-Groningen

Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde gaan met ingang van 2018 verder als Midden-Groningen. De naam is er, de komende tijd komt het aan op de inhoud.

Frank Wiertz en Gerbrich Dijkstra varen op het Kompas voor Midden-Groningen. FOTO JAN KANNING

Frank Wiertz en Gerbrich Dijkstra varen op het Kompas voor Midden-Groningen. FOTO JAN KANNING

Middenin

De naam Midden-Groningen blinkt misschien niet uit door verbeeldingskracht, het is wel eentje die zegt waar het op staat: centraal in Groningen. Niet in de marge, maar er middenin.

Met ingang van 1 januari 2018, wordt Midden-Groningen de zesde gemeente van Noord-Nederland. ,,Dat gegeven draagt bij aan het zelfbewustzijn van een grotere speler die een andere rol kan spelen. Waarvan de omliggende, nog niet heringedeelde gemeenten ook een andere rol verwachten’’, zegt Frank Wiertz, projectleider herindeling en met Gerbrich Dijkstra , directeur dienstverlening en beleid van Slochteren, één van de ambtelijke trekkers.

Stugge trots

Dijkstra speelde met de ingehuurde Hannie te Grotenhuis uit Zwolle een belangrijke rol bij de totstandkoming van het Kompas voor Midden-Groningen. ,,Daarin staat onze missie’’, zegt Dijkstra. ,,Wat de nieuwe gemeente wil zijn en hoe we denken daar te komen.’’ Het Kompas laat zich samenvatten in drie thema’s: groots in kleinschaligheid, ieder mens telt mee en economie van de toekomst.

De mentaliteit van de bewoners van Midden-Groningen wordt in het Kompas gekenschetst als stugge trots. Het streven is dat om te zetten in een krachtig zelfbewustzijn. Net als het versterken van de economische basis. Dat kan door overal snel internet aan te leggen, maar ook door betere scholing van de beroepsbevolking. Er zijn zorgen over de tweedeling in de samenleving: de mensen die mee kunnen komen tegenover hen dit dat niet meer lukt. Duidelijk wordt in het Kompas gesteld dat kinderen uit kwetsbare gezinnen meer kansen verdienen.

'Meer zeggenschap'

Het Kompas is tot stand gekomen door gesprekken met 200 inwoners. Ondernemers, vertegenwoordigers van instellingen en organisaties, bestuurders van buurgemeenten en provincie hebben meegepraat over de toekomst van Midden-Groningen. Dijkstra: ,,Daaruit kwam duidelijk naar voren dat inwoners meer zeggenschap willen over de leefbaarheid en bereid zijn zich daarvoor in te zetten.’’

Zodra de drie gemeenteraden op 26 april formeel het herindelingsadvies bekrachtigen worden stappen gezet om te zorgen dat Midden-Groningen 1 januari 2018 staat. ,,Het is hetzelfde als je vriendin ten huwelijk vragen’’, zegt Wiertz. ,,Dan zeg je ook niet: mooi, we zien elkaar wel bij de huwelijksvoltrekking. Dan ga je hard aan het werk en het Kompas is daarbij onze bestuurlijke agenda.’’

Uitdaging

Dat stelt alle betrokken ambtenaren voor een uitdaging, iets wat ze in hun beroepsleven niet vaak tegenkomen: een deadline. Een harde datum waarop de klus geklaard moet zijn. ,,Heb niet de illusie dat de nieuwe gemeente er op 1 januari 2018 staat’’, tempert Wiertz de verwachtingen. ,,De opdracht is dat de nieuwe organisatie dan in de startblokken staat, met alle mogelijkheden om door te groeien.’’

Dijkstra: ,,Het geeft veel positieve energie. We mogen onszelf als gemeente opnieuw uitvinden. Ons de vraag stellen hoe we dat zouden willen doen. In het Kompas staat dat de gemeente midden in de samenleving wil staan. De gemeenteraad kan in voorkomende gevallen vergaderen op locatie. Wij horen van inwoners dat zij van lokaal bestuur verwachten dat het realistisch is, duidelijk en open en betrouwbaar communiceert en handelt.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu