Delfzijl zet Rijk onder druk: Ook versterking in Zandplatenbuurt Zuid

Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl zet het Rijk onder druk. Hij wil meer versterking in Delfzijl. Foto archief DvhN

Delfzijl heeft met corporatie Acantus en de Nationaal Coördinator Groningen een plan gemaakt voor de versterking van de Zandplatenbuurt Zuid.

Het plan is in Den Haag ingeleverd bij de ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat). De gemeente hoopt zo iets te doen aan de ongelijkheid die is ontstaan nu in de Zandplatenbuurt Noord 527 huizen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Dat project moet over vijf jaar zijn voltooid.

De 342 woningen in Zandplatenbuurt Zuid zijn in het zelfde jaar geïnspecteerd, maar kwamen in een ander programma terecht. De bewoners wachten daardoor nog steeds op de uitkomst en weten niet wat er met hun huizen gebeurt. En dat terwijl die woningen vaak ouder zijn dan die aan de ‘overkant van de straat’ in Noord, aldus burgemeester Gerard Beukema.

Onacceptabel

Beukema vindt die situatie onacceptabel. ,,De bewoners wachten al lang op duidelijkheid en perspectief. Hier dreigt ongelijkheid. Ik heb vorig jaar toegezegd dat ik mijn uiterste best zou doen om voor hen eenzelfde regeling te treffen als voor de bewoners van Noord.’’

Delfzijl heeft contact gezocht met de NCG en Acantus. Gezamenlijk is een voorstel gemaakt voor de versterking van de huizen in Zuid. Alle partijen willen geld voor het plan beschikbaar stellen. De opzet is naar Den Haag gestuurd. Het plan is vervolgens door beide bewindslieden voorgelegd aan de Adviescommissie Veiligheid Groningen

,,Als het advies positief is, dan is er een voorstel waarover snel besloten kan worden. In juni kan er duidelijkheid zijn. Als er bestuurlijke wil is in Den Haag, dan is voor Zandplatenbuurt Zuid een zelfde regeling mogelijk als voor Noord’’, aldus Beukema. ,,Het probleem ligt niet bij de regio of de NCG, maar in Den Haag. De minister heeft na het Kamerdebat van woensdag alle reden om eens positief in het nieuws te komen. En dat kan, deze kans ligt nu op een presenteerblaadje klaar.’’

Zorgen en vraagtekens

De raad stemde donderdag unaniem in met het versterkingsplan van Delfzijl. Al blijven er zorgen en vraagtekens. ,,Het aardbevingsdossier is al jaren een hoofdpijndossier en met de versterking is het al niet anders’’, constateert Piet van Hoogdalem (CDA).

Beukema wil niet te lang stilstaan bij het ‘drama van de versterking’. Hij houdt zorgen over de uitvoering van de operatie, nu er bij alle stroperigheid ook nog een hobbel ontstaat door het corona-virus. ,,Dat leidt allemaal tot vertraging die mogelijk niet kan worden ingelopen.’’

Toekomst

Binnenkort overlegt de regio met de beide bewindslieden over de voortgang van de versterking. De gesprekken gaan vooral over de toekomst, wanneer de gaswinning is beëindigd.

In het versterkingsprogramma van de gemeente zijn bijna 5000 woningen opgenomen. De meeste daarvan staan in de stad Delfzijl. Tot nu toe zijn er slechts 167 panden versterkt. Afgelopen jaar waren dat er zeven, dit jaar is nog geen een woning in de havenstad versterkt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu