Rijksuniversiteit Groningen gaat zwijgcultuur te lijf: 'Pesterij is echt onaanvaardbaar'

De Rijksuniversiteit Groningen geeft deze week trainingen over omgaan met ongewenst gedrag. Personeel moet elkaar daarop aanspreken, vindt vertrouwenspersoon Marjolein Renker, ook al is dat ‘het moeilijkste dat er is’.

Als een medewerker van de Rijksuniversiteit Groningen bij haar belandt voor een melding, zegt Marjolein Renker, is het eigenlijk al te laat. Renker is de onafhankelijke vertrouwenspersoon van de universiteit. Ongepast gedrag op de werkvloer - een leidinggevende die haar secretaresse uitkaffert, een docent die stelselmatig grappen maakt over zijn buitenlandse collega, een professor die zelf de eer opstrijkt voor het werk van zijn promovendi - kan bij haar gemeld worden.

Nieuws

menu