Rijkswaterstaat over Paddepoelsterbrug: zo snel mogelijk, maar we kunnen niet toveren

Baudien Bauman van belangengroep BrugTerug verscheurt de optie 'Geen Brug' tijdens de bijeenkomst in Garnwerd voor de neus van gespreksleider Peter Boomsma en directeur Mieke Attema van Rijkswaterstaat. Foto: Peter Wassing

De hoop dat de Paddepoelsterbrug in Groningen binnen twee jaar terug is, lijkt dinsdagavond in rook opgegaan. Volgens Rijkswaterstaat lukt dat nou eenmaal niet.

Mieke Attema, directeur bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland, sloeg de hoop op een snelle oplossing gisteravond de bodem in. Op een informatiebijeenkomst in Garnwerd zei Attema, tevens waarnemend hoofdingenieur-directeur (hoogste baas) in het Noorden, dat Rijkswaterstaat tot de zomer van 2020 nodig heeft om het onderzoek af te ronden. Voordat de bouw begint wordt het kanaal verbreed.

Tweede Kamer steunt BrugTerug wel

De bijna 200 gebruikers en omwonenden die op de bijeenkomst in De Doorrit afkwamen, reageerden zeer teleurgesteld. Ze hoopten juist op goed nieuws omdat de Tweede Kamer de minister eerder op de dag nog had opgedragen om het onderzoek voor 1 maart af te ronden. Elf partijen steunden een motie van Rutger Schonis (D66).

De Paddepoelsterbrug over het Van Starkenborghkanaal verdween ruim een jaar geleden na een aanvaring. Het onderzoek naar een definitieve oplossing begint ook volgend jaar. Een van de drie opties daarvan is nog steeds dat er helemaal geen brug terugkeert (de andere: een beweegbare brug van 5,5 meter hoog of een onbeweegbare van 9,10 meter). Volgens Attema is dat nou eenmaal bijna altijd de procedure voor een kosten-baten-analyse. ,,Alle opties worden gelijkwaardig onderzocht.’’

Eerder plan onveilig

Veel bezoekers zijn bang dat de optie geen brug als enige overblijft omdat Rijkswaterstaat tot dusver vooral naar de scheepvaartbelangen kijkt en weinig begrip heeft voor bruggebruikers. Ze snappen ook niet waarom Rijkswaterstaat de oude brug heeft gesloopt in plaats van gerepareerd - in afwachting van een definitieve oplossing- en waarom het plan voor een nieuwe brug uit 2015 niet uit de kast is getrokken. Volgens Attema past die brug niet in de veiligheidseisen voor een vaarsnelweg, omdat die te laag was en een draaipunt in het kanaal had. Alle onderzoeken moeten daarom opnieuw worden gedaan.

Waarom nog onderzoek?

Daarbij krijgen omwonenden en belangengroepen een ‘zienswijzemoment’. Baudien Bauman van de belangengroep BrugTerug vroeg zich af waarom geen brug nog steeds een optie is, nu zoveel belangengroepen, alle politieke organisaties in omliggende gemeenten en de provincie en een meerderheid van de Tweede Kamer achter de brug staan.

Kafka en Defensie

Volgens een van de omwonenden is na de overdracht van het kanaal van de provincie naar Rijkswaterstaat een Kafkaiaanse situatie ontstaan met ambtenaren die zich verschuilen achter structuren en processen. ,,Het is super disrespectvol om de brug te slopen en de minister wordt vals ingelicht. Hoe kunnen wij dit gesprek dan voeren?’’ Een ander riep op Defensie bij de brug te betrekken. ,,De genie lost dit in een dag op.’’

Attema trok het boetekleed aan en beloofde dat Rijkswaterstaat omwonenden voortaan beter bij de plannen betrekt en op de hoogte houdt. ,,Jullie missen deze brug enorm en dat snap ik. Hij is ook nog eens heel plotseling verdwenen. En dan valt het niet te begrijpen dat het ook nog eens zo lang duurt dat er een alternatieve oplossing is, maar zo is dat geregeld.’’

Volgens haar is Rijkswaterstaat erg geschrokken van de aanvaring en is nagelaten om de gebruikers van de brug goed te informeren. De oorzaak was volgens haar niet alleen de bedieningsfout van de brugwachter. ,,Die heeft zeker niet zitten slapen. Het is onveilig geworden door een stapeling van kleine dingen die niet kloppen.’’ Volgens haar is er niet gelogen. ,,De minister nam een besluit op basis van de juiste feiten.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu