Maximaal 30 kilometer per uur in Groningen: ritje door de stad gaat langer duren

Groningen wil meer ruimte geven aan wandelaars en fietsers, als de maximum snelheid teruggaat naar 30 km/ uur. Autoritjes gaan ook door andere maatregelen wat langer duren. Foto: Archief DvhN

De gemeente Groningen wil in zoveel mogelijk straten binnen de bebouwde kom - in alle wijken en dorpen - de maximum snelheid beperken tot 30 km/uur.

Dat staat in de mobiliteitsvisie die volgend jaar uitkomt. In een excuusbrief voor de vertraging (de visie had er al moeten zijn) licht het college alvast een tipje van de sluier op.