Maximaal 30 kilometer per uur in Groningen: ritje door de stad gaat langer duren

Groningen wil meer ruimte geven aan wandelaars en fietsers, als de maximum snelheid teruggaat naar 30 km/ uur. Autoritjes gaan ook door andere maatregelen wat langer duren. Foto: Archief DvhN

De gemeente Groningen wil in zoveel mogelijk straten binnen de bebouwde kom - in alle wijken en dorpen - de maximum snelheid beperken tot 30 km/uur.

Dat staat in de mobiliteitsvisie die volgend jaar uitkomt. In een excuusbrief voor de vertraging (de visie had er al moeten zijn) licht het college alvast een tipje van de sluier op.

Voor automobilisten heeft Groningen weinig goeds in petto, althans: het verkeersbeleid gaat niet meer automatisch vooral uit van auto, auto en auto. Verkeerswethouder Philip Broeksma (GroenLinks) wil af van wat hij ‘de autologica’ noemt.

Eind aan autologica

,,Auto’s waren jarenlang het uitgangspunt voor het mobiliteitsbeleid en het inrichten van de openbare ruimte. Dat kan en willen we niet langer en dat zullen de mensen de komende jaren merken.’’ Een van de dingen die verandert: een autotochtje door de stad gaat meer tijd kosten.

Dat komt niet alleen door de lagere maximum snelheid, waarmee Groningen sneller dan het licht een motie van de Tweede Kamer van dinsdag volgt. Die wil 30 km/uur invoeren als landelijke norm binnen de bebouwde kom. Broeksma durft nog niet te zeggen op welke wegen de maximum snelheid straks 50 km/uur blijft, want die zijn er ook. Op de ringweg blijft 70 (straks deels 80) van kracht.

Volgens Broeksma moeten automobilisten ook rekening houden met het afsluiten van verschillende doorgaande routes tussen stadswijken (dan moeten ze omrijden via de ringweg) en het verdwijnen van een deel van de parkeergelegenheid op straat. Er lag al een plan voor standaard betaald parkeren in een groot deel van de stad.

Leefkwaliteit

Rij- of parkeerstroken veranderen in bredere trottoirs of fiets- en groenstroken. Volgens de wethouder komen de maatregelen ten goede aan de leefkwaliteit. ,,Groningen wordt aantrekkelijker als we inwoners weten te verleiden om de auto minder vaak te gebruiken. Forensen en bezoekers profiteren daar ook van als ze door de stad lopen.’’

Met meer wandelaars, fietsers en OV-reizigers probeert Groningen de bereikbaarheid op peil te houden zonder hoge investeringen. ,,We verwachten door de groei van het aantal inwoners en duizenden extra banen een enorme mobiliteitstoename’’, zegt Broeksma.

,,Met meer auto’s blijft Groningen zeker niet goed bereikbaar, want de ruimte is nu al beperkt. Met meer wandelaars, fietsers en deelmobiliteit kunnen we de groei nog wel aan en de stad tegelijkertijd ook nog aantrekkelijker maken. Een beter leefklimaat zal tot gevolg hebben dat nog meer mensen gaan wandelen en fietsen. We geven hen straks ook zoveel mogelijk voorrang.’’

Auto blijft -waar nodig- welkom

Volgens Broeksma blijft de auto wel op veel plekken welkom in Groningen. ,,Maar vooral voor inwoners en mensen die niet anders kunnen. Ik snap dat je van de auto afhankelijk bent als je in een klein dorp woont, maar in Haren of Ten Boer kunnen de mensen ook heel goed fietsen.’’ Het bedrijfsleven hoeft zich volgens hem ook niet ongerust te maken. ,,Wij snappen dat alternatieve mobiliteit in de dienstsector of het onderwijs gemakkelijker te realiseren is dan in de logistiek, de groothandel of de maakindustrie. Daar blijft een goede aantakking op het autowegennet de norm.’’

Van veel autoforensen verwacht hij dat ze nog meer gebruik gaan maken van P+R terreinen, of helemaal overstappen op de fiets of het openbaar vervoer. ,,Vanaf een P+R plek kun je verder reizen met de fiets, de scooter of de bus. Met minder auto’s op straat kunnen we het openbaar vervoer ook gemakkelijker verbeteren. Dat is nodig omdat bus en trein niet alleen de groei van de mobiliteit moeten opvangen, maar ook een behoorlijk aandeel van het autoverkeer. Alle alternatieve vervoermiddelen nemen nou eenmaal minder ruimte in beslag dan een auto.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu