Roep om tiltmeter nabij kerk Niehove

De gemeenteraad van Zuidhorn buigt zich in september over een voorstel van de VVD-fractie om een zogenoemde tiltmeter te plaatsen bij de kerk van Niehove.

Dit apparaat moet schommelingen en trillingen in de bodem monitoren. De gemeente Zuidhorn bevindt zich buiten het erkende ‘aardbevingsgebied’. Toch zijn ook delen van deze gemeente in de afgelopen jaren getroffen door mijnbouwschade als gevolg van de gaswinning.

Afgewezen