Rumoerig avondje met nationaal coördinator in Slochteren: 'Is wat u zegt betrouwbaar?'

Wethouder Anja Woortman (op de rug) luistert naar een inwoner. Projectleider versterking Midden-Groningen, Nico Beukema, houdt de microfoon vast.Foto: Harry Tielman

Woningeigenaren in Slochteren en Schildwolde van wie het huis is geïnspecteerd krijgen het resultaat niet te zien. Alleen een briefje met: ‘uw huis is veilig’.

Het was aflevering zes, gisteravond in de Gasterij De Driesprong in Slochteren, van negen avonden waarop de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de gemeente Midden-Groningen tekst en uitleg geven over het versterken van huizen en wat daar zoal mee samenhangt. Het was de meest rumoerige avond tot nu toe.

Doorhalen wat niet van toepassing is

Dat kwam zo. De woningen van een vijftigtal inwoners uit Slochteren en Schildwolde werden eind 2017, begin 2018 geïnspecteerd. Een uitgebreid rapport waarin de bevindingen van de inspectie zouden worden weergeven zou binnen een jaar, een half jaar, of enkele weken (doorhalen wat niet van toepassing is) met eigenaren worden gedeeld.

Maar er kwam helemaal niets. Alleen de mededeling in maart 2018 van Wiebes, dat de wijze waarop werd vastgesteld of een woning in het geval van een aardbeving een verhoogd risico, een licht verhoogd risico, of een niet-verhoogd risico liep, sneller moest.

Een niet verhoogd risico op schade

Vervolgens kregen de Slochtenaren en Schildjers, van wie het huis eind 2017 of begin 2018 was geïnspecteerd (en waarvan inspecteurs in sommige gevallen mondeling hadden gezegd dat de woning niet veilig was), begin dit jaar een brief waarin stond dat hun woning in het geval van een zware aardbeving een niet-verhoogd risico op schade had.

Er braken die dag heel wat klompen.

Met één pennenstreek wordt gezegd: gaat u rustig slapen

Enkele reacties uit de zaal: ,,Wij voelden ons voor de inspecties niet onveilig. Inspecteurs zeiden: uw huis is onveilig en nu zou het weer veilig zijn? Is wat u zegt wel betrouwbaar?’’ Of: ,,Inwoners van wie het huis is geïnspecteerd horen daar fatsoenlijk bericht van te krijgen. Niet even simpelweg een briefje met de mededeling; uw huis is veilig’’. Of: ,,Je verleent medewerking aan een inspectie en verwacht een bouwkundig rapport van je huis en nu wordt met één pennenstreek gezegd: gaat u rustig slapen.’’

Een beroerde boodschap

En waar zijn die toegezegde rapporten eigenlijk gebleven? ,,Ik heb een beroerde boodschap’’, zei Lucy Goslinga, gebiedsmanager van de Nationaal Coördinator Groningen. ,,Die rapporten komen niet.’’ Want met alle gegevens die de inspecties van huizen in Slochteren en Schildwolde eind 2017, begin 2018 hebben opgeleverd, is nooit iets gedaan.

Er is een ontsnappingsclausule

In Slochteren en Schildwolde staan volgens de nieuwe beoordelingssystematiek een tiental woningen met een verhoogd risico, terwijl 180 huizen een licht verhoogd risico op schade hebben in het geval van een aardbeving. Er is een ontsnappingsmogelijkheid in de maak, onthulde wethouder Anja Woortman van Midden-Groningen. ,,Wie volgens de brief in een huis met een niet-verhoogd risico woont, maar zich toch onveilig voelt, kan alsnog een beoordeling aanvragen.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu