SOS voor Nederlandse scheepswrakken

Archeologisch onderzoek op het wad. Foto S. A. Mulder

De maritieme archeologie in Nederland bevindt zich op een dieptepunt. Er is te weinig geld voor onderzoek naar scheepswrakken en de enige leerstoel in Nederland voor maritieme archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen verdwijnt.

,,We weten niet hoeveel scheepswrakken ongezien vergaan in Nederlandse wateren.’’ Zo vat buitengewoon hoogleraar scheepvaartarcheologie André van Holk van de RUG de problematiek samen. ,,Er wordt door overheden onvoldoende geld voor onderzoek en conservering beschikbaar gesteld. Verder ontbreekt het aan organisatie, middelen, mankracht, visie en samenwerking.’’

Waar zijn onze wrakken gebleven?

Nieuws

menu