SP: Veel beloven en weinig geven doet de Schildjers in vreugde leven. Hoe zit dat?

De fractie van de SP Midden-Groningen legt in een twaalftal vragen en stellingen bloot hoe overheidsbeleid ten aanzien van de versterking van Overschild het dorp verdeelt en verscheurt. Hoeveel er is toegezegd en weinig waar wordt gemaakt.

Op het geduldige papier ziet het versterkte Overschild er uit als een plaatje.

Op het geduldige papier ziet het versterkte Overschild er uit als een plaatje.

,,Bent u het met ons eens dat ongelijkheid überhaupt rechtgetrokken moet worden en zo ja; kunt u aangeven welke maatregelen worden genomen dat het dorp niet verscheurd raakt?’’, houdt de SP het college van B en W van Midden-Groningen voor.

Helaas wordt niet alles waargemaakt

,,Sinds 2015 trekken de inwoners van Overschild gezamenlijk op in de versterkingsoperatie’’, zegt SP-fractielid Kees Koning. Hij wijst daarbij op het Witboek versterking Overschild, een handleiding voor bewoners, in hoopvollere tijden opgesteld door en met de inwoners en de Dorpsbelangengroep Versterking Overschild (DVO).

Koning benadrukt dat vanuit de gemeente altijd is aangegeven dat het dorp als geheel versterkt zou gaan worden. ,, Er zijn veel beloften gedaan en helaas wordt niet alles waargemaakt. Terwijl bij ons juist nog het beeld overheerst van de gemeente als bondgenoot. De SP ziet hoe de samenleving in het gaswinningsgebied Groningen door de overheid wordt verscheurd.’’

Groningen blijft nog jaren in diepe ellende zitten

De vragen sluiten aan op die van SP-Kamerlid Sandra Beckerman die de ministers van Binnenlandse en Economische Zaken onlangs ondervroeg over de gang van zaken in Overschild. Vorige week werd bekend dat het wetsvoorstel Versterken Groningen niet aan de hooggespannen verwachtingen van de oppositie in Den Haag tegemoet komt. Beckerman zei ‘zwaar teleurgesteld te zijn’. ,,Groningen blijft hiermee nog jaren in diepe ellende zitten.’’

De SP analyseert de situatie in Overschild in een twaalftal stellingen/vragen aan het college van B en W van Midden-Groningen. De vragen spitsen zich toe op de in het dorp als gevolg van de voorgenomen versterking ontstane ongelijkheid. De 600 huizen zijn opgedeeld in drie groepen van 200. Voor elke groep gelden weer andere regels.

Overal geldt nog het prijspeil van 2018

De toezegging dat bewoners terugkrijgen wat ze hadden, wordt, aldus de SP, niet nagekomen. ,,Krijgt de een subsidie voor het verduurzamen van het huis, maar de ander niet. Waarom wordt geen indexatie toegepast? Overal geldt nog het prijspeil van 2018, terwijl door inflatie alles duurder wordt. In de bouw geldt dat de prijzen enorm zijn gestegen.’’

De versterking van Overschild, zegt de SP, duurt te lang. ,,Een bewoner van het huis in 2020 opnieuw wordt gebouwd, kan meer met dat geld doen dan een bewoner van wie het huis pas in 2025 wordt opgeleverd.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu