SP: Veel beloven en weinig geven doet de Schildjers in vreugde leven. Hoe zit dat?

De fractie van de SP Midden-Groningen legt in een twaalftal vragen en stellingen bloot hoe overheidsbeleid ten aanzien van de versterking van Overschild het dorp verdeelt en verscheurt. Hoeveel er is toegezegd en weinig waar wordt gemaakt.

Op het geduldige papier ziet het versterkte Overschild er uit als een plaatje.

Op het geduldige papier ziet het versterkte Overschild er uit als een plaatje.

,,Bent u het met ons eens dat ongelijkheid überhaupt rechtgetrokken moet worden en zo ja; kunt u aangeven welke maatregelen worden genomen dat het dorp niet verscheurd raakt?’’, houdt de SP het college van B en W van Midden-Groningen voor.

Helaas wordt niet alles waargemaakt