Santanera wil Hertsenberg (Tros Radar) laten getuigen over BioStabil

Foto: Archief Kees van de Veen

Bruno Santanera uit Godlinze wil Radar-presentatrice Antoinette Hertsenberg laten oproepen te getuigen over de uitzending over zijn BioStabil.

De rechtbank boog zich gisteren opnieuw over het conflict van Santanera met TU Delft, die de geneeskrachtige werking van de medische wonderhanger in het Tros-programma onderuit haalde in 2004.

De verkoop stortte in. Santanera verkocht eerder jaarlijks meer dan 250.000 exemplaren (à 113 euro). Volgens de flamboyante ondernemer en zijn adviseur Werner van Bentem heeft de Universiteit nooit gedegen onderzoek gedaan voor de uitzending. ,,Daar hebben we niets van op papier gezien.’’

Zij schermen met een ‘geheim’ rapport van de TU Delft . Daarin concludeert een wetenschapper - een collega van de twee die in Radar optraden - dat onterecht de suggestie is gewekt dat de magneet in de BioStabil zwakker is dan de maker opgeeft. ,,Een geheim rapport, gemaakt na de uitzending’’, meent Van Bentem. ,,De uitkomst was alleen voor de Tros bedoeld en moest voor publiek en Santanera verborgen blijven.’’

Daarom vroeg hij de rechter getuigen op te roepen: Hertsenberg en medewerkers van de universiteit. ,,Om duidelijk te krijgen waar de aantijgingen in het tv-programma op gebaseerd zijn. Hoe is onderzoek gedaan?’’, aldus van Bentem.

Een woordvoerder van de TU zegt dat alle informatie bekend is. Volgens hem is het genoemde rapport de enige in deze zaak en zijn het archief en het computersysteem gecontroleerd op eventuele andere stukken. Maar oude gegevens worden niet altijd bewaard, stelt hij.

Van Bentem betwijfelt dat en wil daarom dat naast Hertsenberg (destijds hoofdredactrice) ook de hoofden van de afdelingen archief en ICT komen getuigen. ,,Op beschamende wijze is gehakt gemaakt van Santanera en zijn BioStabil.’’

De rechter beslist binnen zes weken of de getuigen worden opgeroepen in de slepende bodemprocedure. Tegen drie wetenschappers - de twee uit Radar en de derde die genoemd rapport maakte - heeft Santanera een klacht ingediend bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de TU Delft. ,,De betrouwbaarheid van een gerenommeerd instituut is hier in het geding.’’

Nieuws

menu