Sauwerd redt eigen supermarkt

FOTO: ARCHIEF/GEERT JOB SEVINK

Sauwerd is hard op weg de supermarkt te behouden en opnieuw in te richten. Dat gebeurt met diverse geldschieters, een coöperatie en tientallen vrijwilligers.

Het dorp staat op het punt belangrijke steun te verwerven van de NAM. De gasproducent draagt de komende jaren enkele tienduizenden euro’s bij aan de verbouwing en de exploitatie van de dorpswinkel. De provincie geeft 10.000 euro. Ook de gemeente Winsum en de Stichting J.B. Scholtenfonds & H.S. Kammingafonds dragen fors bij.

Mensen komen hier graag

In oktober is voor de aankoop en het beheer van de supermarkt een coöperatie opgericht. Daar zijn op dit moment 450 huishoudens lid van. Het dorp telt duizend inwoners. ,,De supermarkt is een onderwerp dat leeft. En niet alleen vanwege de boodschappen’’, zegt Hylke Zijlstra, voorzitter van Dorpsbelangen Sauwerd/Wetsinge.

,,Om mensen naar het grotendeels lege winkelpand aan de provinciale weg te trekken, verkopen we alvast brood. In de kantine staat een koffietafel. Het is er altijd vol. Mensen komen hier graag.’’ Voor het supermarktproject is ongeveer een half miljoen euro nodig. Met de steun van overheid, bevolking, fondsen en NAM is het mogelijk financiering te regelen bij een bank. Volgens Han Limburg, secretaris van Dorpsbelangen Sauwerd/Wetsinge , is vooraf gesproken over de vraag of een financiële bijdrage van de NAM als veroorzaker van de gasschade niet te gevoelig ligt.

Waardevolle projecten

In het ergste geval zou de bijdrage kunnen worden opgevat als bloedgeld. Limburg vindt dat veel te ver gaan. ,,Wij vinden het belangrijk dat de NAM iets terugdoet voor de omgeving. Het moet wel om waardevolle projecten gaan. Dus niet een paar boompjes planten en verder niks. Het is goed dat de NAM geen onacceptabele eisen stelt. Er hangen straks echt geen bordjes langs de weg met: gehaktballen verkocht met dank aan de NAM.’’

Zijlstra zegt dat het dorp iedereen erkentelijk is voor de steun. ,,Commissaris van de Koning René Paas heeft het project genoemd in zijn nieuwjaarstoespraak. Dat helpt.’’

De NAM laat weten dat de winkel in Sauwerd de eerste gesloten dorpssupermarkt is waar ‘een substantieel bedrag’ op tafel wordt gelegd voor heropening. ,,Er is een stevige investering nodig om de winkel op te starten. Behalve vrijwilligers heb je ook deskundig winkelpersoneel nodig. Ook daar dragen we aan bij’’, zegt NAM-woordvoerder Sander van Rootselaar.

Hij wijst op het NAM-budget van 25 miljoen euro voor leefbaarheidsprojecten. ,,We zijn op zoek naar initiatieven die mensen bij elkaar brengen en waar ook andere partij een bijdrage aan leveren’’, aldus Van Rootselaar.

Nieuws

Meest gelezen

menu