Schade aan Groninger kerken voortaan sneller hersteld

Directeur Patty Wageman (links) van de Stichting Oude Groninger Kerken sloot dinsdag een akkoord over de aanpak van de schade aan monumentale kerken met voorzitter Bas Kortmann van het IMG in de gereformeerde kerk in Onderdendam. Foto DvhN

De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) gaat zelf aardbevingsschade aan kerken opnemen. Zo kan de afhandeling worden versneld, is de verwachting.

Dinsdagmiddag sloot de SOGK in de gereformeerde kerk in Onderdendam een overeenkomst met het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), dat sinds 1 juli de schade in het gasgebied afhandelt. Daarin wordt bepaald dat de stichting zelf een deskundige levert voor de opname van bevingsschade. Ook wordt een schadebedrag bepaald. Vervolgens gaat het rapport naar een onafhankelijke expert die aan het IMG een advies over de schade uitbrengt. Beide partijen hopen dat door de nieuwe aanpak schade aan kerken vlotter wordt aangepakt.

Eerder werden ook al afspraken gemaakt met woningbouwcorporaties over een snellere aanpak van schade aan huizen. Corporaties doen ook zelf de schade-opname en melden schade niet voor elk huis apart, maar groepsgewijs.

Alle kerken zijn beschadigd

Groningen telt ruim 250 monumentale kerken. 95 zijn er van de SOGK. Alle 65 kerken van de stichting in het aardbevingsgebied hebben scheuren opgelopen. Veertig zijn er inmiddels hersteld. Directeur Patty Wageman van de SOGK is blij met de overeenkomst. ,,Kerkgebouwen doorstonden eeuwenlang stormen en incidenten. Nu is het zaak de mijnbouwschade te herstellen en de kerken te behouden voor de toekomst.’’

Voorzitter Bas Kortmann van het IMG denkt dat door de nieuwe werkwijze schade aan kerkgebouwen sneller en goedkoper kan worden hersteld. ,,Ik ben blij dat we met de SOGK een bijdrage kunnen leveren aan een goede schadeafhandeling van bijzondere gebouwen.’’

Steeds meer nieuwe schades

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen publiceerde gisteren het jaarverslag over 2019. De TCMG, die inmiddels is opgegaan in het nieuwe IMG, kreeg vorig jaar 26.798 nieuwe schadeclaims. Daarnaast lag er nog een flinke stapel oude schades. Het aantal ingediende claims is opgelopen van vorig jaar gemiddeld zo’n 175 naar nu meer dan 700 per week. Er werden in 2019 24.191 schademeldingen afgehandeld, tegenover 3.666 in 2018.

Inmiddels is de verhouding tussen de kosten van de TCMG en de uitgekeerde schadebedragen ook flink veranderd. Zo werd er in 2018 8,2 miljoen euro uitgekeerd terwijl de organisatie bijna 40 miljoen euro kostte. Vorig jaar waren de uitvoeringskosten 106 miljoen euro, terwijl 139 miljoen werd uitbetaald. Voor elke euro die werd uitgekeerd, bedroegen de uitvoeringskosten 0,78 eurocent. De meeste schadebedragen zaten tussen de 4.000 en 10.000 euro. Het aantal medewerkers nam toe van iets meer dan 200 tot ruim 300. Aan de inhuur van externe deskundigen was de TCMG 45 miljoen euro kwijt.

Onveilige situaties

De meeste meldingen kwamen vorig jaar uit de gemeente Groningen (10.312), Het Hogeland (3.308) en Midden-Groningen (3.203). In verder weg gelegen gemeenten zoals Noordenveld (360) en Veendam (1.831) nam het aantal schadeclaims flink toe. Na de aardbevingen in Westerwijtwerd (22 mei) en Garrelsweer (9 juni) werden er afgelopen jaar veel onveilige situaties gemeld door ongeruste woningeigenaren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu