Schade telt zwaarst bij verdeling miljard euro aan aardbevingsgeld, maar het geld is niet bedoeld voor versterking en herstel

Het Nationaal Programma Groningen, dat de gasellende sociaal moet dempen en de regio economisch oppept, vergroot de veerkracht in de provincie.

Dat stellen NPG-directeur Siem Jansen en voorzitter René Paas van het NPG-bestuur in een toelichting op de verdeling van de 1,15 miljard die in de pot zit. Iedereen die ideeën en plannen heeft om de samenleving op te krikken, kan zich melden bij het NPG-bureau in Ten Boer.

Bij deze ideeën wordt er gekeken naar de betekenis op onderdelen als economie, leefbaarheid, natuur en klimaat, werken en leren. De plannen worden vooraf door een onafhankelijke commissie getoetst. Ook wordt gekeken of en wat ervan terechtkomt.

Totaalbedrag van 229,5 miljoen voor gemeenten

Uit de financiële opbouw van het NPG blijkt dat er voor de gemeentes in het bevingsgebied alvast een toewijzing is van geld voor lokale programmaplannen. Inclusief de bijdrage van 15 miljoen euro die eerder aan de gemeenten is overgemaakt, krijgen zij de komende vier jaar 229,5 miljoen euro.

Dat bedrag is toegewezen aan Eemsdelta (82 miljoen), Het Hogeland (37,5), Midden-Groningen (47,5), Oldambt (22) en Groningen (40,5). Bij de verdeling van het geld over de gemeenten is gekeken naar de impact van de gaswinning. Het aantal schademeldingen, hoeveelheid bevingen er zijn en de versterking wogen het zwaarst.

Geld niet bedoeld voor schadeherstel

NPG-voorzitter en commissaris van de Koning René Paas benadrukt uitdrukkelijk dat dit bedrag niet bedoeld is voor schadeherstel en versterking van woningen en gebouwen. ,,Dat wordt uit andere potten betaald. Het Nationaal Programma Groningen is bedoeld als een startkapitaal dat gebruikt wordt om onze provincie sociaal en economisch een goede toekomst te geven.’’ Van de 1,15 miljard euro in het NPG wordt voor de komende 4 jaar 402,5 miljoen euro besteed aan lokale initiatieven (229,5 miljoen euro) en plannen die de gemeentegrenzen kunnen overstijgen (173 miljoen euro).

Volgens NPG-directeur Jansen kunnen sommige ambities, zoals het verbeteren van de leefbaarheid, beter door gemeenten of zelfs kernen of gebieden op het platteland worden uitgedokterd. ,,Andere ambities, zoals economie, vragen vaak een provinciale aanpak. Daar staat tegenover dat het floreren van de lokale economie het best lokaal kan worden ingevuld.’’ Paas spreekt van een zoektocht naar de juiste aanpak. ,,We zijn hier nog niet over uitgedacht.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu