Schade aan je huis gemeld? Het kan dat je langer moet wachten op bericht van het IMG. Hierom stuurt overbelast schadeloket afwijsbrieven mondjesmaat

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) kan de vele bezwaarschriften van inwoners uit Noord-Drenthe en Groningen niet aan en zet de rem op het sturen van afwijsbrieven. Er is voor gekozen om wekelijks nog maar mondjesmaat inwoners in te lichten dat hun aanvraag is afgewezen.

Een bewoner laat de schade aan zijn woning zien.

Een bewoner laat de schade aan zijn woning zien. Foto Marcel Jurian de Jong

Het IMG kiest er nu voor om honderden huishoudens in Drenthe en Groningen niet direct in te lichten dat zij geen recht hebben op een vergoeding voor schade aan hun huis. Dit om zo het aantal bezwaren behapbaar te houden.

Nieuws

menu